Tháp Mười

Năm 2022 có 11 mô hình chuyển đổi số

Cập nhật ngày: 12/09/2022 10:15:30

ĐTO - Thực hiện kế hoạch của UBND huyện Tháp Mười về chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, năm 2022, Tháp Mười có 11 mô hình chuyển đổi số.

Cụ thể, phần mềm họp không giấy eCabinet của Văn phòng Hội đồng nhân dân và UBND, áp dụng cho các cuộc họp, hội nghị trên địa bàn huyện; Phòng Văn hóa và Thông tin thực hiện chuyển đổi số trên lĩnh vực du lịch; Phòng Y tế triển khai Bệnh án điện tử; Phòng Giáo dục và Đào tạo thực hiện mô hình ký số ở tất cả các trường Mầm non, Tiểu học, THCS, Tiểu học và THCS trong huyện; Công an huyện với mô hình tuổi trẻ Công an Tháp Mười và nhiệm vụ chuyển đổi số và mô hình trang Zalo, trang Fanpage; Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện mô hình ứng dụng phần mềm hệ thống quản lý dữ liệu hợp tác xã nông nghiệp báo cáo số liệu định kỳ lĩnh vực kinh tế hợp tác và mô hình ứng dụng Phần mềm số hóa quy trình OCOP trong đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP; Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội với mô hình quản lý đối tượng bảo trợ xã hội trên phần mềm Misposa soft. Ngoài các ngành chuyên môn, UBND xã Đốc Binh Kiều cũng thực hiện mô hình xây dựng chính quyền số phục vụ Nhân dân và UBND xã Mỹ Hòa thực hiện dịch vụ công mức độ 3 - 4 đến tận người dân.

Việc triển khai thực hiện các mô hình chuyển đổi số nhằm từng bước xây dựng chính quyền số, thúc đẩy tăng trưởng, làm thay đổi toàn diện phương thức quản lý của cả hệ thống chính trị, mô hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống xã hội của người dân...

Thúy Ly

Gửi bình luận của bạn