Ra mắt Tổ chuyển đổi số lưu động

Cập nhật ngày: 22/03/2023 05:36:08

ĐTO - Xã đoàn An Long (huyện Tam Nông) vừa tổ chức ra mắt Tổ chuyển đổi số lưu động với 12 thành viên là đoàn viên, thanh niên trong xã.


Đoàn viên, thanh niên hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng các phần mềm, ứng dụng tiện ích

Tổ có nhiệm vụ đến từng nhà và trực tại Bộ phận một cửa của xã để tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng điện thoại thông minh cài đặt, sử dụng các phần mềm, ứng dụng tiện ích như: ứng dụng định danh điện tử VNeID, ứng dụng bảo hiểm xã hội điện tử VSSID, ứng dụng e-DongThap, Y tế Đồng Tháp và các ứng dụng thanh toán các dịch vụ không dùng tiền mặt của các ngân hàng, hỗ trợ người dân tham gia giải quyết các thủ tục hành chính trực tuyến... góp phần giúp người dân tiếp cận công nghệ số, giảm chi phí, thời gian đi lại khi thanh toán các dịch vụ và giải quyết thủ tục hành chính. Qua đó, thể hiện tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ xã An Long tham gia hiệu quả các hoạt động chuyển đổi số trên địa bàn huyện.

Chí Cường

Gửi bình luận của bạn