Thí điểm thành lập Trung tâm Giám sát điều hành thông minh

Cập nhật ngày: 19/09/2023 08:04:42

ĐTO - UBND tỉnh vừa thống nhất cho chủ trương thí điểm thành lập Trung tâm Giám sát điều hành thông minh tại các thành phố: Cao Lãnh, Hồng Ngự và Sa Đéc.

Trên cơ sở Quyết định số 953/QĐ-UBND-HC ngày 18/9/2023 của UBND tỉnh ban hành Quy chế mẫu về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Giám sát điều hành thông minh tại các thành phố: Cao Lãnh, Hồng Ngự và Sa Đéc, UBND tỉnh giao UBND TP Cao Lãnh, TP Hồng Ngự và TP Sa Đéc ban hành Quyết định thí điểm thành lập Trung tâm Giám sát điều hành thông minh tại các thành phố: Cao Lãnh, Hồng Ngự và Sa Đéc. Đồng thời xây dựng quy chế tổ chức, quản lý, vận hành Trung tâm Giám sát điều hành thông minh trình UBND thành phố ban hành.

Thời gian thực hiện thí điểm từ ngày quyết định có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31/12/2025, sau đó tổng hợp, đánh giá để xem xét, nhân rộng tại các địa phương còn lại.

T.NG

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn