Đọc gì trên báo in số 4040 ra ngày 11/5/2022

Cập nhật ngày: 10/05/2022 18:32:28

Từ nghị quyết đến Lễ hội Sen

Ngày 19/5, Đồng Tháp long trọng khai mạc Lễ hội Sen như cú hích về phát triển kinh tế, du lịch, xã hội. Đây được xem như kết quả của hành trình xây dựng hình ảnh địa phương của nhiều thế hệ...

Kinh tế tập thể thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn phát triển ổn định và bền vững

Tiếp thu Nghị quyết số 13 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể (viết tắt Nghị quyết số 13), Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình hành động số 29 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể (KTTT) để tổ chức triển khai thực hiện trong toàn tỉnh...

Hỗ trợ học sinh cấp THCS hoàn thành tốt việc kiểm tra và kết thúc năm học 2021-2022

Đến tháng 5/2022, học sinh (HS) cấp THCS trong tỉnh đã chuẩn bị và bước vào kỳ thi kiểm tra chất lượng học kỳ 2 theo đúng thời gian chương trình khung năm học 2021-2022. Theo đó, cán bộ quản lý (CBQL), giáo viên (GV) các đơn vị trường đã tăng cường các hoạt động bồi dưỡng, củng cố các kiến thức cần thiết, giúp các em tự tin tham gia kỳ thi kiểm tra chất lượng và kết thúc năm học.

Tổ thông tin và phân tích thị trường nông sản: Giúp nông dân, doanh nghiệp sản xuất theo tín hiệu thị trường

Nhằm giúp các doanh nghiệp, hợp tác xã, hội quán chủ động trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, từ năm 2018-2021, Tổ Thông tin và Phân tích thị trường nông sản tỉnh Đồng Tháp (gọi tắt là Tổ thông tin) duy trì thực hiện bản tin thị trường. Theo đó, Tổ cập nhật thường xuyên giá các mặt hàng, ứng dụng công nghệ thông tin để phổ biến nhanh chóng thông tin đến các hội quán, hợp tác xã, doanh nghiệp.

… và còn nhiều tin, bài khác.

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn