Hôm nay 1/8/2018

Bắt đầu chuyển giao nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công

Cập nhật ngày: 01/08/2018 06:36:08

ĐTO - UBND tỉnh vừa quyết định về việc thí điểm chuyển giao cho Bưu điện tỉnh Đồng Tháp thực hiện các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh (giai đoạn 1).

Theo đó, Trung tâm Hành chính công tỉnh thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết đối với các thủ tục hành chính (TTHC) thuộc các lĩnh vực: thông tin và truyền thông; khoa học và công nghệ; giáo dục và đào tạo; ngoại vụ; văn hoá, thể thao và du lịch; lao động - thương binh và xã hội.

Tại bộ phận một cửa huyện Thanh Bình tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết đối với các TTHC thuộc các lĩnh vực: văn hóa và thông tin; lao động - thương binh và xã hội; y tế; giáo dục và đào tạo.

Tại bộ phận một cửa huyện Tam Nông tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết đối với các TTHC thuộc các lĩnh vực: tư pháp; đăng ký kinh doanh; an toàn thực phẩm; công Thương; nông nghiệp.

Bộ phận một cửa các xã: Tân Long, Tân Thạnh (huyện Thanh Bình), Thường Phước 2, Thường Thới Tiền (huyện Hồng Ngự) tham gia hỗ trợ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, hỗ trợ các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, nhận, gửi các TTHC liên thông, các TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích, các TTHC theo mô hình hẹn giờ hướng dẫn kê khai, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại nhà...

Việc thí điểm chuyển giao cho Bưu điện tỉnh thực hiện các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công sẽ chính thức bắt đầu từ hôm nay (1/8/2018).

Thành Nguyễn

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn