Hiệu quả hoạt động phối hợp thực hiện mục tiêu cộng đồng văn hóa - xã hội Asean

Cập nhật ngày: 30/07/2018 05:02:41

ĐTO - Thực hiện Đề án xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện các mục tiêu Cộng đồng văn hóa – xã hội (CĐVH – XH) ASEAN đến năm 2025, từ năm 2016 đến nay, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ – TB&XH) tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch, phối hợp với sở, ngành liên quan, các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh thực hiện các mục tiêu CĐVH-XH ASEAN.


Đại diện UBND tỉnh tiếp, làm việc với Đoàn hiệp hội ARECO Nhật Bản (ảnh tư liệu)

Năm 2016, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện các mục tiêu của CĐVH – XH ASEAN đến năm 2025. UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 212/KH-UBND về việc thực hiện các mục tiêu CĐVH – XH ASEAN nhằm xây dựng 1 cộng đồng ASEAN hướng vào người dân, lấy người dân làm trung tâm. Thực hiện mục tiêu này cần tuyên truyền, nâng cao nhận thức và năng lực cho các cơ quan, tổ chức, người dân; huy động mọi nguồn lực bằng nhiều hình thức để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu xây dựng CĐVH-XH ASEAN gắn kết truyền thống, bản sắc dân tộc, mang lại lợi ích, hòa nhập, bền vững, tự lực tự cường, năng động...

UBND tỉnh, Sở LĐ – TB&XH, các sở, ngành liên quan đã xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các mục tiêu CĐVH-XH ASEAN tại đơn vị, phân công cán bộ phụ trách, tham mưu, báo cáo định kỳ các hoạt động liên quan theo quy định. UBND tỉnh thực hiện có hiệu quả, đi vào chiều sâu mục tiêu tăng cường hệ thống thông tin, dự báo, báo cáo đánh giá kết quả thực hiện; thúc đẩy vận động, thu hút nguồn lực, mở rộng hợp tác quốc tế, các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong và ngoài nước trên các lĩnh vực thương mại, đầu tư, kinh doanh, phát triển hạ tầng, nông nghiệp, y tế, giáo dục, môi trường, dạy nghề, giải quyết việc làm, giảm nghèo, du lịch, đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng...

Hệ thống tổ chức, năng lực cán bộ từng bước được hoàn thiện, nâng cao. Tỉnh đã tổ chức các buổi tập huấn, báo cáo chuyên đề, đào tạo bồi dưỡng chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực cán bộ. Dịch vụ xã hội cung cấp cho người dân, cộng đồng được cải thiện theo hướng hiện đại, nhiều tiện ích với sự ra đời của Trung tâm hành chính công, Dịch vụ tư vấn pháp lý, Chương trình đồng hành cùng nhân dân, đối thoại với nhân dân, chi trả trợ cấp xã hội thông qua bưu điện, chương trình tư vấn giới thiệu việc làm miễn phí, bếp ăn từ thiện phục vụ học sinh, người nghèo tại các địa phương.

Bên cạnh đó, tỉnh tập trung triển khai, thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, quan tâm người khuyết tật, người cao tuổi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, người nghèo, hộ nghèo, vùng khó khăn, vùng biên giới. Các sở, ngành thực hiện chương trình, giải pháp chăm sóc sức khỏe, nước sạch, vệ sinh môi trường, kỹ năng ứng phó với biến đổi khí hậu. Lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, tỷ lệ tiêm chủng đạt 97%, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt chỉ tiêu. Toàn tỉnh có gần 84% hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh (tỷ lệ cấp nước sạch sinh hoạt đạt 93,74% tại các khu vực đô thị, trên 70% đối với vùng nông thôn). Tỷ lệ thu gom rác khu vực đô thị đạt gần 73%, khu vực nông thôn khoảng 40%. Mô hình thu gom vỏ thuốc bảo vệ thực vật bảo vệ môi trường đang được triển khai, thực hiện tại các địa phương. Thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, các sở, ngành cấp tỉnh, chính quyền địa phương đã tuyên truyền các nội dung về bảo vệ môi trường, xây dựng trường đạt chuẩn Xanh – Sạch – Đẹp, tổ chức các hoạt động vẽ tranh trong học sinh các cấp...

Công tác nghiên cứu chuyển giao khoa học công nghệ với các Trường Đại học, Học viện, Viện nghiên cứu tập trung nghiên cứu các đề tài khoa học về lĩnh vực chính trị, y tế, đa dạng sinh học, môi trường... Duy trì, nhân rộng các mô hình: 3 hộ khá giàu giúp 1 hộ nghèo, Tổ tự quản bảo vệ môi trường, Tổ tư vấn kỹ thuật nông nghiệp miễn phí cho nông dân, thắp sáng đường quê. Các hoạt động tăng cường mở rộng hợp tác, giao lưu văn hóa trong cộng đồng ASEAN như giới thiệu các di sản văn hóa, danh lam thắng cảnh. Các làng nghề truyền thống tại địa phương được duy trì như: nghề dệt chiếu, nghề đóng xuồng ghe, nghề dệt choàng... Đặc biệt, trong lĩnh vực thể thao, hàng năm, các đoàn vận động viên tham gia thi đấu tại các giải Đông Nam Á, Châu Á.

Đề án xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện các mục tiêu của CĐVH – XH ASEAN đến năm 2025, giai đoạn 2016 – 2018 được sự quan tâm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh qua việc ban hành các Chương trình hành động, Nghị quyết, Kết luận, Kế hoạch cụ thể trong quá trình thực hiện các mục tiêu. Các cấp ủy, chính quyền, sở, ngành gắn các mục tiêu của CĐVH – XH ASEAN với các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị, thực hiện các chính sách dành cho người dân, những đối tượng yếu thế.

Với những hiệu quả đạt được, tỉnh đặc biệt chú trọng công tác đối ngoại, hội nhập, phát huy tiềm năng, lợi thế, giới thiệu hình ảnh, tài nguyên bản địa, con người Đồng Tháp thu hút doanh nghiệp, nhà đầu tư, thúc đẩy kinh tế phát triển, nâng cao đời sống người dân. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy sức mạnh, hệ thống chính trị, quyết tâm thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, giữ vững an ninh, quốc phòng thực hiện hiệu quả mục tiêu CĐVH – XH ASEAN.

C.PHƯƠNG 

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn