Bệnh trên cây có múi thiệt hại 260ha

Cập nhật ngày: 25/07/2018 05:41:21

Theo thống kê của Phòng Nông nghiệp Phát triển nông thôn huyện Lai Vung, dịch bệnh vàng lá thối rễ xuất hiện trên cây có múi từ năm 2016 đến nay, đã gây thiệt hại 260ha diện tích vườn cam, quýt. Tỷ lệ thiệt hại từ 50 - 80%.


Nhà vườn đốn bỏ cây có múi vì bệnh vàng lá, thối rễ

Theo yêu cầu của nhà vườn, đã có nhiều nhà khoa học, chuyên gia trồng trọt các nơi đến khảo sát, lấy mẫu đất, nước, rễ, thân, lá và tìm hiểu về tập quán, phương pháp canh tác để nghiên cứu, phân tích nhằm tìm ra nguyên nhân gây bệnh, từ đó đưa ra phương pháp phòng trị, giúp nhà vườn khôi phục lại vườn cây có múi.

Hiện nay, nhà vườn huyện Lai Vung đang trong giai đoạn áp dụng thử nghiệm những phương pháp phòng trị bệnh mà các nhà khoa học hướng dẫn. Tuy nhiên, dịch bệnh trên các vườn cây có múi vẫn đang lây lan, hiện tượng chết cây vẫn đang tiếp tục diễn biến.

Phòng Nông nghiệp Phát triển nông thôn huyện đã thực hiện đợt điều tra về phương pháp và kỹ thuật canh tác nhằm cung cấp tình hình để các nhà khoa học nghiên cứu khuyến cáo nhà vườn một số điểm cần lưu ý trong quá trình canh tác như: hạn chế tối đa sử dụng phân hóa học, tăng cường bón hữu cơ, trong đó cần có phân hoai mục; thực hiện che nắng, che gió cho cây, tạo cho vườn thoát nước tốt, nguồn nước tưới được thường xuyên thay đổi, cải thiện làm tăng độ PH trong đất trồng...

Đối với vườn đã bị chết cây thì không nên tiếp tục trồng lại cây có múi mà hãy chuyển sang cây trồng khác để có thời gian tiêu diệt mầm bệnh.

Mỹ Thức

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn