Huyện Cao Lãnh

Nhiều kết quả trong công tác giảm nghèo

Cập nhật ngày: 17/12/2018 10:55:40

ĐTO - Năm 2016, UBND huyện Cao Lãnh xây dựng và ban hành các kế hoạch thực hiện công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm và đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng gắn với giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020. Sau 3 năm triển khai thực hiện, hoạt động này đã đạt được nhiều kết quả tích cực.


Hỗ trợ học nghề giúp hộ nghèo có thêm nguồn thu nhập

Từ năm 2016 đến nay, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện phối hợp với UBND xã, thị trấn giải ngân cho vay vốn giải quyết việc làm đối với 1.555 hộ nghèo với tổng số 37,5 tỷ đồng đồng (theo Nghị định 78/NĐ-CP); 1.241 hộ cận nghèo, số tiền vay trên 32,4 tỷ đồng (theo Quyết định 15/2013/QĐ-TTg); giải ngân gần 12 tỷ đồng cho 396 hộ mới thoát nghèo vay vốn (theo Quyết định 28/2015/QĐ-TTg). Đồng thời giải ngân cho 517 hộ vay từ nguồn vốn giải quyết việc làm, tổng số tiền trên 12 tỷ đồng; 378 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng vay với tổng số trên 28 tỷ đồng; 63 du học sinh Trường Đại học Kỹ thuật Minh Tân (Đài Loan) vay tổng số vốn trên 4,6 tỷ đồng.

Các mô hình giảm nghèo của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả. Chẳng hạn, mô hình 3 hộ khá, giàu giúp 1 hộ nghèo của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã giúp 144 hộ thoát nghèo. Hội Nông dân xây dựng 26 mô hình liên kết sản xuất nông nghiệp như: sản xuất lúa, trồng chanh, cam, nuôi ếch..., qua đó giúp 584 hộ thoát nghèo. Hội Cựu chiến binh thực hiện mô hình “9+1”, trong đó 9 hộ khá giúp 1 hộ nghèo bằng vốn, kỹ thuật, kinh nghiệm,... đã hỗ trợ 71 hộ thoát nghèo. Huyện đoàn phát huy hiệu quả vai trò Tổ tư vấn giới thiệu việc làm, mô hình Câu lạc bộ Thanh niên làm kinh tế,... đã giúp đỡ 64 hộ vươn lên thoát nghèo.

3 năm qua, toàn huyện Cao Lãnh đã mở được 91 lớp dạy nghề cho lao động nông thôn, với 2.094 học viên tham gia học nghề, đạt 113,7% kế hoạch. Qua điều tra khảo sát, tỷ lệ lao động có việc làm sau khi học nghề đạt từ 75 - 80%, thu nhập trung bình từ 60.000 đồng - 200.000 đồng/ngày. Nhờ nguồn thu nhập ổn định đã góp phần tích cực vào việc thực hiện chính sách giảm nghèo bền vững ở địa phương.

Với công tác đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng, huyện thực hiện tốt hoạt động tuyên truyền, vận động học sinh, sinh viên, bộ đội xuất ngũ tham gia sàn giao dịch việc làm do Trung tâm Dịch vụ - Việc làm tỉnh tổ chức định kỳ hàng tháng; phối hợp tổ chức tuyên truyền, tư vấn học nghề, hướng nghiệp và giới thiệu việc làm được 15 lượt tại các xã, các trường THPT, thu hút 320 lao động và 545 học sinh lớp 12 tham dự; tổ chức định hướng phân luồng, học nghề cho 5.490 học sinh sau tốt nghiệp THCS trên địa bàn; thành lập 14 Câu lạc bộ gia đình có người đi lao động có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng ở các xã, thị trấn  với 142 thành viên. Qua 3 năm, toàn huyện có 592 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, đạt 156,2% kế hoạch. Trong đó, Nhật Bản 327 lao động, Đài Loan 249, Hàn Quốc 12, Malaysia 2, thị trường khác 2 lao động. Hiện, huyện có 62 lao động đang học định hướng tại các cơ sở đào tạo nghề trong và ngoài tỉnh chờ xuất cảnh.

Nhờ thực hiện hiệu quả công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm và đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng gắn với giảm nghèo bền vững nên tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo của huyện giảm qua từng năm. Năm 2016, toàn huyện có 4.407 hộ nghèo, chiếm 8,47%; 3.279 hộ cận nghèo, chiếm 6,31%. Đến tháng 11/2018, toàn huyện có 2.200 hộ nghèo, chiếm 4,13% (giảm 4,34%); 3.338 hộ cận nghèo, chiếm 6,26% (giảm 0,05%).

P.L

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn