Chất lượng, quy mô phát triển giáo dục chuyển biến tích cực

Cập nhật ngày: 20/03/2024 13:18:44

http://baodongthap.com.vn/database/video/20240320011939dt2-6.mp3

 

ĐTO - Với sự quan tâm của UBND tỉnh, các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, việc sắp xếp, phát triển quy mô các ngành học, cấp học, nhiệm vụ trọng tâm của ngành được triển khai, thực hiện đồng bộ; chất lượng giáo dục của tỉnh tiếp tục đạt được những kết quả nổi bật.


Học sinh Trường Tiểu học Mỹ Quý 1, huyện Tháp Mười tham gia hội thi làm lồng đèn

Năm học 2023 - 2024, ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) tiến hành rà soát, sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập, giảm 5 cơ sở so với cùng kỳ năm trước (0,85%). Quy mô phát triển các ngành học, cấp học phù hợp với quy mô dân số địa phương, trong đó, một số chỉ tiêu về quy mô cao hơn khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Sở GD&ĐT đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của năm học, tập trung các giải pháp đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông lớp 4, 8 và 11 đúng hướng dẫn của Bộ GD&ĐT và phù hợp với thực tế các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Các cơ sở giáo dục phổ thông linh hoạt, chủ động thực hiện công tác chuyên môn trong điều kiện thực hiện song song 2 chương trình giáo dục (Chương trình giáo dục phổ thông 2006 và 2018). 100% cơ sở giáo dục phổ thông công lập tổ chức dạy học ngoại ngữ, đa dạng hóa việc dạy học ngoại ngữ tại các cơ sở giáo dục. Chất lượng giáo dục đại trà và mũi nhọn được duy trì tương đương cùng kỳ năm học trước. Kết quả phổ cập giáo dục Mầm non, phổ cập giáo dục Tiểu học, phổ cập giáo dục THCS và xóa mù chữ được duy trì phát triển tốt. Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT rà soát, sắp xếp và tinh giản biên chế theo hướng đảm bảo cơ bản số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, đáp ứng yêu cầu dạy học. Hiện tại, số lượng giáo viên, cán bộ quản lý đạt chuẩn và trình độ trên chuẩn cao hơn so với chỉ tiêu. Các trường tổ chức nhiều hoạt động giảng dạy gắn với chương trình mới thu hút học sinh tham gia.

Sở GD&ĐT cùng các ngành liên quan, phối hợp với Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố tổ chức công tác thanh tra, kiểm tra tiến hành đúng kế hoạch được phê duyệt, kịp thời chấn chỉnh các biểu hiện chưa đúng trong quản lý, dạy học. Các kỳ thi trên địa bàn tỉnh tổ chức đúng quy chế, đảm bảo an toàn, nghiêm túc. Công tác tài chính, cơ sở vật chất đảm bảo cơ bản cho các hoạt động dạy học, giáo dục và các hoạt động khác của ngành. Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong dạy học, quản lý. Việc phân cấp, giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm và nâng cao trách nhiệm giải trình đối với các cơ sở giáo dục được đẩy mạnh, tạo điều kiện cho các cơ sở giáo dục chủ động thực hiện nhiệm vụ. Sở GD&ĐT thường xuyên tổ chức truyền thông về các chủ trương, chính sách mới của ngành, trong đó, chú trọng công tác truyền thông trong nội bộ ngành. Số lượng tin, bài, ảnh về hoạt động của ngành đăng phát trên báo, đài, Website của Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT, các đơn vị trường tăng so với năm học trước. Bên cạnh những thuận lợi, ngành GD&ĐT vẫn còn gặp những khó khăn trong quá trình nâng cao chất lượng giáo dục như: tỷ lệ giáo viên nhóm nhà trẻ, lớp Mầm non còn thấp, thiếu giáo viên cục bộ; tiến độ xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia còn chậm, tỷ lệ cơ sở giáo dục đạt chuẩn về cơ sở vật chất do nguồn lực của các địa phương còn thấp. Trong thời gian tới, Sở GD&ĐT tiếp tục phối hợp với các sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố rà soát, sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, đảm bảo việc học tập trên địa bàn. Việc rà soát, sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập phù hợp với quy hoạch tỉnh và các địa phương thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; đảm bảo tính khoa học.

H.An

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn