Thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo năm học 2024 - 2025

Cập nhật ngày: 22/05/2024 05:51:06

http://baodongthap.com.vn/database/video/20240522055144dt1-1.mp3

 

ĐTO - Nhằm thực hiện mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa có văn bản đề nghị UBND cấp tỉnh chỉ đạo các đơn vị liên quan và cơ sở giáo dục (CSGD) trực thuộc nghiêm túc thực hiện quy định đối với các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo năm học 2024 - 2025.

Theo đó, Bộ GD&ĐT đề nghị thực hiện mức thu học phí theo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với CSGD thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo. Mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí đáp ứng nhu cầu người học của CSGD thực hiện theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành phù hợp điều kiện thực tế của địa phương theo Nghị định quy định việc quản lý trong CSGD mầm non và phổ thông công lập. Thực hiện chính sách miễn, giảm hoc phí, hỗ trợ chi phí học tập và hỗ trợ tiền đóng học phí, trong đó đối tượng trẻ em mầm non 5 tuổi tại khoản 6 Điều 15 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP được miễn học phí từ ngày 1/9/2024.

Cùng với đó, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và có trách nhiệm giải trình với người học và xã hội về các mức thu, khoản thu của CSGD thuộc phạm vi quản lý theo Nghị định quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục; tuyệt đối không để xay ra tình trạng “lạm thu” đầu năm học; chỉ đạo, quán triệt CSGD thực hiện vận động, quản lý và sử dụng các khoản tài trợ theo Thông tư  quy định về tài trợ cho CSGD thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và thực hiện công khai về cam kết chất lượng GD&ĐT, các điều kiện đảm bảo chất lượng, thu chi tài chính theo Thông tư ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở GD&ĐT thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Riêng đối với giá sách giáo khoa, vật tư thiết bị giáo dục thì từ nay đến trước ngày 1/7/2024 tiếp tục thực hiện theo Luật Giá 2012 và các văn bản hướng dẫn liên quan.

Võ Văn Đề

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn