Khoa học công nghệ - đòn bẩy phát triển kinh tế tỉnh nhà

Cập nhật ngày: 10/09/2023 10:30:26

http://baodongthap.com.vn/database/video/20230910103154DT2-9.mp3

 

ĐTO - Trong những tháng đầu năm, Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh phát huy hiệu quả vai trò tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức, đẩy mạnh tuyên truyền, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất và đời sống góp phần phát triển kinh tế, xã hội tỉnh nhà.


Đội từ thiện xây dựng cầu đường số 6 tỉnh Đồng Tháp thi công xây dựng cầu nông thôn
(Ảnh tư liệu, Mỹ Nhân)

Thời gian qua, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (Liên hiệp Hội) tập hợp được 21 Hội thành viên, 3 Thành viên liên kết và 1 Câu lạc bộ. Các Hội thành viên đều duy trì, đổi mới nội dung, phương thức, tranh thủ các nguồn tài trợ để hoạt động. Đồng thời phối hợp với các tổ chức Hội thành viên sắp xếp, kiện toàn tổ chức, nhân sự theo Kế hoạch số 38/KH-UBND của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 119-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Thông báo số 158-TB/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Kết luận số 102-KL/TW của Bộ Chính trị về hội quần chúng trong tình hình mới, nâng cao nghiệp vụ công tác Hội; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Hội thành viên và hội viên.

Lấy khoa học công nghệ làm đòn bẩy phát triển kinh tế tỉnh nhà, Liên hiệp Hội và các Hội thành viên  tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức tích cực hoạt động thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức cho hội viên, Nhân dân nhằm phổ biến và hướng dẫn người dân áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào thực tiễn sản xuất và đời sống. Trên tinh thần đó, Liên hiệp Hội phối hợp với các cơ quan truyền thông báo chí tỉnh thực hiện Chuyên mục “Tri thức phục vụ đời sống”; Chuyên trang “Trí thức Khoa học - Công nghệ” nhằm tuyên truyền và phổ biến khoa học kỹ thuật để áp dụng vào thực tiễn đời sống.

Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội được Liên hiệp Hội và các Hội thành viên quan tâm, nâng cao chất lượng hoạt động. Qua đó, Đề xuất, tham mưu với lãnh đạo tỉnh những vấn đề liên quan đến khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, chính sách đối với trí thức. Thời gian qua, Liên hiệp Hội  tổ chức 2 hội thảo tư vấn với chủ đề “Kết quả bước đầu ứng dụng cọc khoan nhồi trong xây dựng cầu giao thông nông thôn tải trọng thấp tại tỉnh Đồng Tháp” và “Chuyển đổi số trong doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp - Thực trạng và giải pháp”. Đồng thời, đề nghị cơ quan, đơn vị trong tỉnh đăng ký các chính sách, chương trình, đề án, dự án cần tư vấn, phản biện trong năm 2023 và 2024, trước khi trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Góp phần vào hoạt động đó, Hội Khoa học Lịch sử tư vấn, góp ý, tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh về phương án trùng tu, bảo tồn Khu di tích mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc; Đề cương chính trị Phòng trưng bày về Đại tá - Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Bảy; thẩm định, đề xuất xây dựng công trình Bia tưởng niệm vụ thảm sát rạch Cái Dứa (xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò)...

6 tháng đầu năm, Hội Luật gia phối hợp tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý trong việc tiếp công dân, tư vấn được 37 vụ việc. Các Trung tâm Tư vấn pháp luật thuộc Hội Luật gia tỉnh và các cấp Hội tư vấn được 2.483 vụ việc và trợ giúp pháp lý 866 vụ việc. Bên cạnh đó, Chi hội Y học Trung tâm Kiểm soát bệnh tật phối hợp với Sở Y tế tham gia phản biện và giám định xã hội đối với các đơn vị Trung tâm Y tế huyện, nhận xét và đóng góp ý kiến trong công tác xây dựng các kế hoạch kiểm soát bệnh tật và chính sách y tế công cộng trên địa bàn tỉnh. Thời gian qua, Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường cùng với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát thực tế nhu cầu xây dựng cầu, đường nông thôn tại 2 huyện Tân Hồng và Thanh Bình; góp ý sửa đổi Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về huy động sức dân, đối ứng ngân sách xây dựng hạ tầng nông thôn theo phương thức xã hội hóa...

Đối với hoạt động khoa học và công nghệ, Liên hiệp Hội tiếp tục phối hợp với các Hội thành viên, các ngành, các viện, trường trong tỉnh và khu vực tham gia thực hiện các đề tài, dự án về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Liên hiệp Hội tham dự 14 Hội đồng xét duyệt hồ sơ giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở do Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì; góp ý hồ sơ thành lập “Trung tâm Bảo tồn sinh vật Đồng Tháp Mười” - tổ chức khoa học công nghệ trực thuộc Liên hiệp Hội; góp ý Phiếu đề xuất Đề tài “Địa bạ tỉnh Định Tường năm 1836 - Cương vực, địa danh, nhân vật”.

Với vai trò cơ quan thường trực, Liên hiệp Hội phối hợp với các ngành hữu quan tổ chức thành công Hội thi Sáng tạo kỹ thuật (Hội thi), Cuộc thi Sáng tạo Thanh, Thiếu niên, Nhi đồng (Cuộc thi) tạo sân chơi bổ ích, thu hút được sự tham gia đông đảo của các tầng lớp nhân dân, học sinh với nhiều giải pháp thiết thực, nâng cao hiệu quả sản xuất, đời sống. Cuộc thi năm 2023, có 1.409 mô hình, sản phẩm dự thi cấp huyện. Ban Tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh nhận 109 mô hình, sản phẩm tham gia dự thi. Hội thi năm 2022 - 2023 tiếp nhận 29 hồ sơ, tăng 5 hồ sơ so với năm 2020 - 2021.

Liên hiệp Hội, các Hội thành viên và Thành viên liên kết đã vận động đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ tham gia các hoạt động xã hội nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc. Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh về xây nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên và Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, Liên hiệp Hội vận động cán bộ, người làm việc của cơ quan đóng góp được hơn 4 triệu đồng; Hội Y học và các Chi hội Y học cơ sở thực hiện nhiều công tác phong trào đền ơn đáp nghĩa, với tổng số tiền gần 1,363 tỷ đồng.


Nông dân áp dụng khoa học công nghệ giúp cây lúa phát triển tốt (
Ảnh: Thành Sơn)

Theo Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường, thời gian qua, Liên hiệp Hội và các Hội thành viên hoạt động được khối lượng công việc tốt, chủ động phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà. Tuy nhiên, cần đẩy mạnh đối với công tác tư vấn, phản biện.

Trước tác động của biến đổi khí hậu đối với đời sống, sản xuất, ông Nguyễn Trung Cang - Chủ tịch Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cho rằng, trước tình hình nước biển dâng, nguồn nước ngọt, phù sa không còn dồi dào như trước. Vì vậy, lãnh đạo tỉnh cần quan tâm, đặt hàng các nhà khoa học phát triển các cây giống tốt thích ứng với biến đổi khí hậu.

Theo Hội Luật gia, hiện nay, theo quy định mới, một số Hội thành viên “ba tự” (tự nguyện, tự quản, tự đảm bảo kinh phí) không có kinh phí hoạt động. Vì vậy, đề xuất Liên hiệp Hội tổ chức hội thảo tìm hiểu nguyên nhân, phản ảnh khó khăn, đề xuất hướng giải quyết với cấp trên nhằm tạo điều kiện cho các hội “ba tự” hoạt động.

Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023, Liên hiệp Hội tiếp tục triển khai có hiệu quả các hoạt động theo Chương trình, Kế hoạch công tác và các nhiệm vụ phát sinh. Trong đó, chú trọng công tác tập hợp trí thức, công tác xây dựng và phát triển tổ chức; nâng cao chất lượng tư vấn, phản biện xã hội, tăng cường tiếp xúc, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của trí thức, hội viên để nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng tìm hướng giải quyết phù hợp. Đồng thời tích cực góp ý phản biện xã hội đối với các văn bản chính sách pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của hội viên...

Ông Lê Minh Hùng - Chủ tịch Liên hiệp hội chia sẻ, trước những khó khăn của các hội “ba tự”, Liên hiệp Hội sẽ tổ chức buổi làm việc với các Hội thành viên, đồng thời mời các đơn vị liên quan cùng thảo luận tháo gỡ các vấn đề để đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ một phần kinh phí hành chính. Để hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp Hội đạt hiệu quả, các Hội thành viên, các ngành cần có đề xuất để cùng tình hình Liên hiệp Hội thực hiện. Đứng trước với biến đổi khí hậu, Liên hiệp Hội rất quan tâm vấn đề này, hàng năm đơn vị đẩy mạnh các hoạt động phổ biến kiến thức đến hội viên các vấn đề biến đổi khí hậu, năng lượng tái tạo, sản xuất định hướng hữu cơ. Trước những cơ hội và thử thách đó, trong thời gian tới, đề nghị các Hội thành viên phối hợp với ngành tiếp tục thực hiện tích cực hoạt động sáng tạo khoa học, tạo đòn bẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương...

Y Du

Gửi bình luận của bạn