Nghiên cứu đa dạng hóa bộ giống sen và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật mới trong canh tác sen của tỉnh Đồng Tháp

Cập nhật ngày: 04/12/2023 05:52:11

http://baodongthap.com.vn/database/video/20231204055301DT1-1.mp3

 

ĐTO - Tại Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN), Hội đồng tư vấn tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh vừa họp trực tiếp và trực tuyến tuyển chọn nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh: “Nghiên cứu đa dạng hóa bộ giống sen và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật mới trong canh tác sen của tỉnh Đồng Tháp”.


Các thành viên hội đồng trao đổi, đánh giá các nội dung hồ sơ đăng ký tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Các thành viên Hội đồng đã đánh giá nội dung của 2 hồ sơ đăng ký tuyển chọn qua nhiều tiêu chí (có chấm điểm), tập trung phân tích các qui trình, mô hình, giải pháp... canh tác sen tại tỉnh Đồng Tháp để chọn ra đơn vị thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh.

Qua phân tích, đánh giá các nội dung của từng hồ sơ, Hội đồng đã thống nhất chọn Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển hoa, cây cảnh để thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh: “Nghiên cứu đa dạng hóa bộ giống sen và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật mới trong canh tác sen của tỉnh Đồng Tháp”. Tuy nhiên, Hội đồng còn tiếp tục trao đổi với đơn vị được chọn thực hiện nhiệm vụ KH&CN để thống nhất các nội dung, đảm bảo phục vụ thiết thực cho việc canh tác sen tại tỉnh Đồng Tháp.

TN

Gửi bình luận của bạn