Kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường

Cập nhật ngày: 24/06/2024 05:41:38

http://baodongthap.com.vn/database/video/20240624054230dt1-1.mp3

 

ĐTO - Nhằm giúp sản phẩm, hàng hóa đang lưu thông trên thị trường được đảm bảo minh bạch, đúng quy định, góp phần xây dựng một môi trường kinh doanh lành mạnh và bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ban hành Thông tư số 01/2024/TT-BKHCN quy định kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường. Thông tư gồm 4 chương và 15 điều, có hiệu thi hành từ ngày 3/3/2024.


Đoàn kiểm tra Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng kiểm tra đo lường, chất lượng hàng hóa đóng gói sẵn tại một cửa hàng Bách Hóa Xanh trên địa bàn tỉnh

Theo đó, đối tượng áp dụng là cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc các bộ quản lý ngành, lĩnh vực, địa phương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Đối tượng kiểm tra là hàng hóa lưu thông trên thị trường Việt Nam; hàng hóa trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh không thuộc đối tượng kiểm tra quy định tại thông tư này.

Các hình thức kiểm tra gồm: Kiểm tra theo kế hoạch hàng năm được cấp có thẩm quyền phê duyệt và kiểm tra đột xuất chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường.

Thông tư quy định cụ thể nội dung kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa. Trong đó, kiểm tra thông tin hàng hóa gồm: kiểm tra nhãn hàng hóa và tài liệu kèm theo mà quy định buộc phải có; kiểm tra tiêu chuẩn công bố áp dụng, dấu hợp chuẩn, dấu hợp quy theo quy định; kiểm tra mã số, mã vạch, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa theo quy định. Đối với kiểm tra chất lượng hàng hóa, kiểm tra sự phù hợp của hàng hóa so với quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn công bố áp dụng, nhãn hàng hóa và tài liệu kèm theo; kiểm tra các nội dung khác liên quan đến chất lượng hàng hóa. Trong quá trình kiểm tra, trường hợp hàng hóa có dấu hiệu không bảo đảm chất lượng thì Trưởng đoàn kiểm tra quyết định lấy mẫu theo quy định.

Đối với hàng hóa kinh doanh trong hoạt động thương mại điện tử, thông tư còn quy định là ngoài kiểm tra thông tin hàng hóa, kiểm tra chất lượng hàng hóa, Đoàn kiểm tra tiến hành so sánh tính thống nhất của các thông tin trên các Trang thông tin điện tử với thực tế của hàng hóa được kiểm tra.

Hồng Nhân

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn