Ngành ngân hàng đẩy mạnh triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP

Cập nhật ngày: 16/09/2022 10:57:47

ĐTO - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Chi nhánh tỉnh Đồng Tháp (NHNN-ĐT) vừa có văn bản yêu cầu các Chi nhánh ngân hàng thương mại (NHTM) trên địa bàn tỉnh khẩn trương đẩy mạnh triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP.

Theo đó, các Chi nhánh NHTM trên địa bàn tỉnh phải tiếp tục triển khai có hiệu quả các nội dung tại Chỉ thị số 03/CT-NHNN ngày 16/8/2022 về việc triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất 2% từ nguồn ngân sách nhà nước 40.000 tỷ đồng theo Nghị định 31/2022/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư 03/2022 của NHNN Việt Nam; các văn bản hướng dẫn nội bộ của Hội sở và của NHNN-ĐT.

Bên cạnh đó, các NHTM phải khẩn trương rà soát danh sách các khách hàng (KH) hiện hữu thuộc đối tượng, ngành, lĩnh vực được hỗ trợ lãi suất, có khoản vay ký kết thỏa thuận cho vay và giải ngân từ ngày 1/1/2022 và có phát sinh thời điểm trả nợ từ ngày 20/5/2022 để nắm bắt nhu cầu được hỗ trợ; thông báo, hướng dẫn cụ thể cho KH về hồ sơ, thủ tục được hỗ trợ lãi suất theo quy định; chủ động nắm bắt nhu cầu thực tế hỗ trợ của KH, các khó khăn, vướng mắc trong quá trình tiếp cận chính sách kịp thời báo cáo NHNN-ĐT, Hội sở những vấn đề vượt thẩm quyền để xem xét, hỗ trợ giải quyết. Các đơn vị phải quán triệt đến cán bộ nghiệp vụ xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, cần khẩn trương, quyết liệt, kịp thời triển khai thực hiện với tinh thần, trách nhiệm cao nhất. Đồng thời tổ chức phân công cán bộ phụ trách việc tiếp nhận các phản ánh từ KH và kịp thời xử lý, không để xảy ra trường hợp KH phản ánh tới các cơ quan nhà nước, các cơ quan báo chí về việc không tiếp cận được chính sách từ ngân hàng thương mại. NHNN-ĐT sẽ xử lý nghiêm các trường hợp Chi nhánh NHTM trốn tránh, từ chối hỗ trợ lãi suất đối với KH thuộc đối tượng, đáp ứng đủ điều kiện được hỗ trợ lãi suất.

Trang Huỳnh

Gửi bình luận của bạn