Nghiệm thu đề tài “Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch cộng đồng tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 - 2025”

Cập nhật ngày: 06/03/2023 16:25:58

ĐTO - Ngày 6/3, Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở tổ chức đánh giá, nghiệm thu Đề tài “Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch cộng đồng tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 - 2025”, do Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp chủ trì thực hiện.


Quang cảnh buổi đánh giá, nghiệm thu đề tài

Đề tài được thực hiện nhằm mục tiêu đánh giá thực trạng nguồn nhân lực du lịch cộng đồng tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2015 - 2020, xác định yêu cầu nguồn nhân lực du lịch cộng đồng giai đoạn 2021 - 2025. Đồng thời, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch cộng đồng tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 - 2025.

Tại buổi nghiệm thu, Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao kết quả triển khai của đề tài, cơ quan chủ trì thực hiện đầy đủ mục tiêu, nội dung theo đúng thuyết minh. Đề tài nghiên cứu phân tích, đánh giá sát với thực trạng của du lịch cộng đồng tỉnh nhà hiện nay. Thông qua những kết quả đạt được, đề tài sẽ là nguồn tài liệu quan trọng hỗ trợ ngành chức năng trong việc xây dựng kế hoạch về đào tạo nguồn nhân lực cho du lịch cộng đồng Đồng Tháp giai đoạn sắp tới. Theo đó, Hội đồng đánh giá đề nghị đơn vị thực hiện đề tài cần bổ sung thêm một số nội dung, bảng biểu so sánh hoàn chỉnh đề tài nghiên cứu nhằm chuyển giao cho các ngành có liên quan. Các thành viên trong Hội đồng thống nhất nghiệm thu đề tài đạt và đề nghị cơ quan chủ trì thực hiện cần hoàn chỉnh bản báo cáo theo đúng quy định.

Mỹ Lý

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn