• Nhật Bản đầu tư hơn 9 tỷ USD bảo vệ môi trường châu Á
  • Thông qua Ngân hàng Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JBIC), Chính phủ Nhật Bản sẽ cung cấp khoản vốn đầu tư quy mô lên đến 1.000 tỷ yen (hơn 9 tỷ USD) cho các doanh nghiệp nước này triển khai dự án bảo vệ môi trường, giảm phát thải khí carbon tại các nước châu Á.
  • Quy chế phối hợp quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh
  • 04/10/2020
  • ĐTO - UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Quy chế này được áp dụng đối với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố (gọi chung là UBND cấp huyện) và các tổ chức, cá nhân liên quan đến quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.
  • Hàng ngàn con cò ốc xuất hiện trên đồng
  • 04/09/2020
  • Những ngày nay, trên cánh đồng canh tác lúa thu đông năm 2020 thuộc các xã: Phú Cường, Phú Đức, Tân Công Sính... (huyện Tam Nông), xuất hiện hàng ngàn con cò ốc bay đến tìm kiếm thức ăn.
Xem tin đã đăng theo ngày: