Phê duyệt Đề án bảo tồn và phát triển Sếu đầu đỏ tại Vườn Quốc gia Tràm Chim

Cập nhật ngày: 10/11/2023 05:05:16

ĐTO - UBND tỉnh vừa phê duyệt Đề án bảo tồn và phát triển Sếu đầu đỏ tại Vườn Quốc gia Tràm Chim (viết tắt là Vườn) giai đoạn 2022 - 2032. Đề án đề ra mục tiêu phục hồi và phát triển đàn Sếu đầu đỏ tại Vườn Quốc gia Tràm Chim bằng biện pháp nuôi và thả lại tự nhiên. Trong vòng 10 năm (giai đoạn 2022 - 2032), nuôi thả 100 cá thể sếu với tối thiểu 50 cá thể sống sót. Đàn Sếu đầu đỏ thả ra sẽ có thể tự sinh sản, tồn tại ngoài tự nhiên và có thể sinh sống quanh năm ở Vườn Quốc gia Tràm Chim.

Theo đó, giai đoạn 2022 - 2028, tiếp nhận được 30 cá thể sếu 6 tháng tuổi từ Thái Lan về nuôi, chăm sóc và thả về môi trường thiên nhiên. Cơ sở vật chất chuồng trại phục vụ việc nuôi và thả sếu về thiên nhiên được hoàn chỉnh để phục vụ cho triển khai cả quy trình. Hệ sinh thái Vườn được phục hồi thông qua việc điều tiết nước hợp lý và áp dụng các biện pháp nghiên cứu phù hợp, nhằm phục vụ môi trường sinh sống Sếu đầu đỏ tại Vườn. Đến năm 2028, dự kiến có khoảng 200ha lúa sẽ chuyển sang mô hình sản xuất sinh thái, định hướng mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ tại vùng lân cận thuộc huyện Tam Nông. Trong 5 năm đầu có thể cho sếu sinh sản và sống tốt trong điều kiện bên trong và ngoài Vườn.

Giai đoạn 2029 - 2032, tiếp tục đàm phán với Thái Lan để tiếp nhận thêm 30 cá thể sếu từ 6 tháng tuổi, dự kiến nuôi sinh sản được khoảng 40 cá thể sếu từ đàn bố mẹ ban đầu; xây dựng biểu đồ phân bố sếu sinh sống bên trong và ngoài Vườn. Cán bộ kỹ thuật của Vườn có thể tự chăm sóc sếu thành công và cho sinh sản, thả về thiên nhiên. Biên soạn bộ tài liệu về quy trình chăm sóc sếu và thả về thiên nhiên, có thể tập huấn và chuyển giao kỹ thuật cho các khu vực lân cận. Chuyển đổi dần vùng trồng lúa sinh thái thành sản xuất lúa hữu cơ (đạt tiêu chuẩn nội địa hoặc quốc tế). Phát triển được nguồn thủy sản tự nhiên bản địa dựa trên nền tảng lúa sinh thái - hữu cơ. Tăng số hộ tham gia (10 hộ) du lịch sinh thái - ruộng vườn kết hợp với xem sếu và các hoạt động liên quan đến sinh thái ruộng vườn.

Dự kiến tổng nhu cầu vốn thực hiện Đề án là 184.901 triệu đồng.

TN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn