Thực hiện tốt công tác giữ gìn môi trường

Cập nhật ngày: 02/05/2024 05:24:02

http://baodongthap.com.vn/database/video/20240502052515dt2-2.mp3

 

ĐTO- Tại huyện Tháp Mười, công tác bảo vệ môi trường luôn được sự quan tâm của UBND huyện cùng các phòng chuyên môn và sự hưởng ứng tích cực của các tổ chức chính trị - xã hội, người dân, góp phần tích cực trong việc giữ gìn môi trường, cảnh quan đô thị.


Xã đoàn Mỹ Đông (huyện Tháp Mười) ra quân vệ sinh môi trường  (Ảnh: CTV)

UBND huyện chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện phối hợp với các ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tổ chức chính trị - xã hội huyện, UBND các xã, thị trấn thực hiện tuyên truyền; hướng dẫn các cơ sở đăng ký thủ tục môi trường theo đúng quy định; phân loại chất thải rắn tại nguồn bằng các mô hình thiết thực mang lại hiệu quả. Thông qua công tác tuyên truyền, vận động 16.925 hộ gia đình tham gia phân loại chất thải rắn tại nguồn từ mô hình “Biến rác thải nhựa thành tiền”, “Phân loại xử lý rác tại hộ gia đình”, “Biến rác thải nhựa thành học bổng” và “Biến rác thải nhựa thành quà”. Kết quả, nâng tỷ lệ số hộ phân loại chất thải rắn tại nguồn trên địa bàn huyện đạt 63,43%. Bên cạnh đó, mô hình thu gom bao bì, thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng đã thu gom 25 tấn bao bì, thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng xử lý đúng quy định.

Với quyết tâm duy trì bền vững các tiêu chí về môi trường trong xây dựng nông thôn mới, huyện đã và đang tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường ngay ở gia đình và cộng đồng dân cư. Lồng ghép nội dung cuộc vận động xây dựng nếp sống văn minh, xây dựng gia đình văn hóa; khuyến khích phát triển sản xuất, chăn nuôi gắn với bảo vệ môi trường; đẩy mạnh công tác trồng, chăm sóc cây xanh tạo môi trường trong lành và cảnh quan xanh - sạch - đẹp; phát động các phong trào chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, khuôn viên gia đình và xây dựng các công trình vệ sinh kiên cố, đạt chuẩn.

Công tác bảo vệ môi trường tại các cơ sở kinh doanh du lịch trong quá trình hoạt động đều thực hiện tốt, các điểm đều bố trí thùng chứa rác thuận tiện cho khách du lịch, bảo đảm các điều kiện vệ sinh môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm khi cung cấp các dịch vụ trong cơ sở du lịch theo quy định. Ngoài ra, các ngành, đơn vị liên quan còn phối hợp thực hiện thanh tra lĩnh vực tài nguyên và môi trường đối với các cơ sở kinh doanh trên địa bàn huyện. Qua kiểm tra, đa số các cơ sở chấp hành tốt các biện pháp bảo vệ môi trường về xử lý chất thải trong quá trình hoạt động. UBND huyện đã kịp thời chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, UBND các xã, thị trấn tăng cường kiểm tra, đôn đốc đơn vị thu gom về hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt tại địa phương, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm, đảm bảo không còn phát sinh các điểm tồn lưu rác thải không đúng quy định góp phần nâng cao tỷ lệ thu gom, vận chuyển rác thải trên địa bàn huyện đạt 94,28% (kể cả công tác xử lý rác thải tại hộ gia đình).

Trong thời gian tới, UBND huyện Tháp Mười chỉ đạo các ngành liên quan đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường cả về nội dung và hình thức theo hướng đi vào chiều sâu; phân loại, thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt hộ gia đình, bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng đúng quy định; vận động người dân xây, lắp hố xí hợp vệ sinh; xử lý rác thải hợp vệ sinh, đăng ký với đơn vị thu gom rác. UBND các xã, thị trấn nhân rộng các mô hình xử lý rác thải phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương như: “Hố thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật”, “Phân loại, xử lý rác thải hộ gia đình”, “Tổ thu gom rác thải sinh hoạt”, “Tổ tự quản vệ sinh môi trường”. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân ở các khu, cụm tuyến dân cư có ý thức bảo vệ, chăm sóc và tạo cảnh quan môi trường xung quanh khu vực sinh sống “xanh - sạch - đẹp”. Phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn các hộ gia đình, cá nhân trong việc ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản gắn với bảo vệ môi trường, giảm phát thải chất thải và thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng để vào bể chứa đúng quy định. Kịp thời biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp trong hoạt động bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

D.C

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn