Đổi mới, sáng tạo, đột phá đối với mô hình kinh tế tập thể

Cập nhật ngày: 23/09/2022 15:12:38

ĐTO - Ngày 23/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Diễn đàn kinh tế hợp tác, hợp tác xã (HTX) năm 2022 với chủ đề “Chuyển đổi số - Động lực phát triển kinh tế hợp tác, HTX trong kỷ nguyên mới gắn với thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW”. Diễn đàn được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tại điểm cầu tỉnh do Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa chủ trì.


Quang cảnh đại biểu tham dự tại điểm cầu tỉnh Đồng Tháp

Phát biểu tại diễn đàn, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa cho biết, toàn tỉnh hiện có 223 HTX với hơn 56.000 thành viên, trong đó, lĩnh vực nông nghiệp có 180 HTX (chiếm hơn 80%); có hơn 1.000 tổ hợp tác và 126 hội quán đang hoạt động; có hơn 300 sản phẩm OCOP và hơn 200 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu. 

Trên bước đường thực hiện chuyển đổi số, Đồng Tháp xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm. Trên tinh thần đó, Đồng Tháp đã ban hành Nghị quyết về chuyển đổi số trên 3 lĩnh vực trọng tâm là y tế, giáo dục và nông nghiệp. 

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa nhấn mạnh, để nâng cao hơn nữa hiệu quả thực hiện chuyển đổi số trong khu vực kinh tế hợp tác, HTX, thời gian tới, Đồng Tháp sẽ tiếp tục tập trung thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với chuyển đổi số. Song song đó, chú trọng nâng cao nhận thức và thay đổi tư duy sản xuất cho bà con nông dân; phát huy vai trò nòng cốt của các hội quán trong việc hỗ trợ các HTX, hội quán ứng dụng công nghệ số vào các khâu sản xuất và tiêu thụ hàng hoá; chú trọng phát triển sản phẩm OCOP và nhân rộng các mô hình nông nghiệp hiệu quả...

Phát biểu tại diễn đàn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, thời gian qua, khu vực kinh tế tập thể có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, đến nay việc phát triển chưa đạt như mong đợi với nhiều khó khăn như năng lực nội tại của HTX còn yếu, hiệu quả hoạt động chưa cao; mô hình tổ chức lỏng lẻo, chưa phù hợp; trình độ cán bộ quản lý HTX còn hạn chế. Một trong những nguyên nhân là một số nội dung hoạt động chưa theo kịp tình hình, trong đó chuyển đổi số còn chậm và thiếu chiến lược, hành động cụ thể.

Chính vì vậy, Thủ tướng Chính phủ đề nghị các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục khẩn trương triển khai các nhiệm vụ trong chương trình chuyển đổi số quốc gia, nhất là Nghị quyết số 20-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; chủ động thay đổi tư duy, phương thức sản xuất, kinh doanh một cách linh hoạt. Đồng thời, thực hiện chuyển đổi số HTX nông nghiệp phải dựa trên nền tảng dữ liệu quốc gia; xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách hỗ trợ, thu hút nguồn lực trong phát triển HTX; chú trọng nâng cao năng lực, trình độ số hóa, công nghệ thông tin của cán bộ quản lý HTX...

Hiện, cả nước có hơn 28.200 HTX, trong đó, trên 18.700 HTX nông nghiệp; hơn 9.400 HTX phi nông nghiệp, trên 130.000 tổ hợp tác và 120 liên hiệp HTX trong lĩnh vực nông nghiệp và phi nông nghiệp…

MN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn