Nâng cao chất lượng ảnh nghệ thuật theo hướng hội nhập

Cập nhật ngày: 03/10/2017 08:57:14

Chiều 2/10, Phân hội Nhiếp ảnh tiến hành đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2022.                    

BCH Phân hội Nhiếp ảnh nhiệm kỳ 2017 - 2022

Phát huy những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ 2012 - 2017, Phân hội Nhiếp ảnh đã duy trì tốt việc tổ chức các cuộc thi, triển lãm ảnh, đăng báo,…

Đặc biệt Phân hội tổ chức thành công Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực đồng bằng sông Cửu Long tại Đồng Tháp, góp phần đẩy mạnh việc phổ biến tác giả, tác phẩm đến công chúng, thu hút ngày càng đông lực lượng nhiếp ảnh chuyên nghiệp và không chuyên tham gia các phong trào sáng tác ảnh nghệ thuật.

Trong nhiệm kỳ, Phân hội đã thành lập thêm được 2 Câu lạc bộ (CLB) Nhiếp ảnh: CLB Nhiếp ảnh Người cao tuổi và CLB Nhiếp ảnh trẻ, kết nạp thêm 12 hội viên, nâng tổng số hội viên là 76, trong đó có 15 hội viên thuộc Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam.

Nhiệm kỳ 2017 - 2022, Phân hội Nhiếp ảnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh sự liên kết, phối hợp với các ngành, địa phương trong và ngoài tỉnh trên các lĩnh vực sáng tác phổ biến tác phẩm, đào tạo bồi dưỡng lực lượng hội viên kế thừa để hiệu quả hoạt động ngày càng cao.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Phân hội Nhiếp ảnh nhiệm kỳ 2017 - 2022 là 6 thành viên, Nghệ sĩ nhiếp ảnh Huỳnh Thanh Phong đắc cử chức Phân hội trưởng Phân hội Nhiếp ảnh.

                                                                                                                                            K.N

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn