Lúa hè thu sớm thất giá

Cập nhật ngày: 27/05/2013 04:40:22

Hiện nay, nông dân các xã: Mỹ An, Đốc Binh Kiều, Mỹ Hòa của huyện Tháp Mười bắt đầu thu hoạch lúa hè thu sớm.

Thu hoạch lúa hè thu ở xã Đốc Binh Kiều (huyện Tháp Mười)

Chị Trần Thị Cương ở xã Đốc Binh Kiều cho biết, gia đình chị làm 7 công lúa OM4900, do lúa sập nên năng suất giảm còn 38-40 giạ/công, giá lấy cọc của thương lái ngày 21/5/2013 là 4.550 đồng/kg, thấp hơn vụ đông xuân 400 đồng/kg. Tuy nhiên, theo chị Cương hiện nay giá lúa đang có chiều hướng giảm.

MN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn