Tháp Mười có gần 30ha thực hiện mô hình canh tác lúa lý tưởng

Cập nhật ngày: 09/03/2018 05:57:04

Từ hiệu quả của mô hình canh tác lúa lý tưởng của Công ty Rynan ở Hợp tác xã (HTX) Mỹ Đông 2, vụ hè thu năm 2018 có thêm 9 hộ dân ở HTX Mỹ Đông 2, HTX Mỹ Đông 3 và HTX Thắng Lợi thực hiện mô hình với diện tích gần 30ha.

Các hộ này sử dụng 2 loại giống là OM 5451 và Đài thơm 8, áp dụng kỹ thuật sạ thưa bằng máy, sử dụng phân bón thông minh bón vùi 1 lần cho cả vụ, do đây là diện tích nông dân được nhân rộng từ mô hình nên không có hệ thống quản lý mực nước tự động theo phương thức ngập khô xen kẽ.

Do sản xuất theo mô hình đảm bảo chất lượng hạt lúa đáp ứng nhu cầu xuất khẩu gạo nên những diện tích này đã được Công ty TNHH Chơn Chính bao tiêu đầu ra.

Thúy Ly

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn