Công bố kết luận kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước

Cập nhật ngày: 17/06/2024 17:39:00

ĐTO - Ngày 17/6, Đoàn kiểm tra của Bộ Công an do Đại tá Nguyễn Anh Tuấn - Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an làm trưởng đoàn đến làm việc với Tỉnh ủy, UBND tỉnh công bố kết luận kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước (BVBMNN) trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Đồng chí Phạm Thiện Nghĩa - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác BVBMNN tỉnh tiếp Đoàn kiểm tra.


Đại tá Nguyễn Anh Tuấn - Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an đánh giá cao công tác bảo vệ bí mật Nhà nước của tỉnh Đồng Tháp

Thời gian qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Tháp đã quan tâm, chỉ đạo quán triệt triển khai thực hiện các quy định của pháp luật, hướng dẫn của Bộ Công an về công tác BVBMNN, đồng thời đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện công tác BVBMNN trên địa bàn tỉnh. Theo đó, các cơ quan, đơn vị đã phát huy tốt vai trò trách nhiệm, chủ động thực hiện ban hành các nội quy, quy định về BVBMNN và tăng cường thực hiện công tác tập huấn, tuyên truyền về BVBMNN, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, chấp hành tốt các quy định của pháp luật về BVBMNN trong cán bộ, công chức, viên chức. Qua đó, kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế, góp phần nâng cao hiệu quả công tác BVBMNN, chủ động phòng ngừa ngăn chặn, việc lộ lọt bí mật Nhà nước.

Qua kiểm tra tại 12 cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, Đoàn kiểm tra đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về BVBMNN như: một số máy tính bị mã độc; chưa lập chuyển giao hồ sơ, thống kê đầy đủ, theo dõi các văn bản mật và rà soát các tài liệu mật đã hết hiệu lực; công tác tự kiểm tra, đôn đốc thực hiện các quy định về công tác BVBMNN chưa thường xuyên; quy trình soạn thảo, giao nhận, sao chụp, lưu trữ tài liệu bí mật chưa đảm bảo quy định và chậm lập sổ phục vụ công tác BVBMNN…


Đồng chí Phạm Thiện Nghĩa - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác bảo vệ bí mật Nhà nước tỉnh tiếp thu những đóng góp của Đoàn kiểm tra

Đồng chí Phạm Thiện Nghĩa - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác BVBMNN tỉnh tiếp thu những ý kiến đóng góp của Đoàn kiểm tra. Thời gian qua, lãnh đạo tỉnh nêu cao vai trò trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, BVBMNN. Đối với những hạn chế mà Đoàn góp ý, tỉnh sẽ khẩn trương khắc phục, xử lý những tồn tại, thiếu sót nhằm đẩy mạnh hơn nữa công tác BVBMNN trong các cơ quan, đơn vị.

Nguyễn Long

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn