Nhiều hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả

Cập nhật ngày: 02/02/2024 10:50:18

http://baodongthap.com.vn/database/video/20240202110232dt3-3.mp3

 

ĐTO - Năm 2023, Phòng Tư pháp huyện Lấp Vò phối hợp với các ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các tổ chức chính trị - xã hội huyện thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật (PB,GDPL) cho người dân với nhiều nội dung, hình thức phong phú. Qua đó, góp phần nâng cao kiến thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân địa phương.


Công an xã, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng ngừa tội phạm cho người dân trên địa bàn xã

Công tác PB,GDPL được Phòng Tư pháp huyện phối hợp các ngành thực hiện bằng nhiều hình thức như: thông qua tổ chức hội nghị triển khai, các buổi nói chuyện chuyên đề, sinh hoạt Câu lạc bộ (CLB) hoặc lồng ghép thông qua các buổi sinh hoạt của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp cơ sở. Trong năm qua, Phòng Tư pháp huyện phối hợp với Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh tổ chức tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho hơn 40 người dân trên địa bàn 3 xã: Định Yên, Định An, Bình Thành. Đồng thời phối hợp Hội Luật gia tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và UBND các xã: Long Hưng A, Bình Thạnh Trung tổ chức 2 lượt phổ biến các quy định pháp luật về an ninh trật tự, phòng, chống tệ nạn xã hội, ma túy... với hơn 160 người dân tham dự.

Ngoài ra, Phòng Tư pháp huyện còn phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức 23 cuộc PB,GDPL tại các xã, thị trấn trong huyện với hơn 1.700 lượt người dân tham dự. Tại các buổi PB,GDPL, người dân được tiếp cận với các  văn bản pháp luật mới ban hành trong năm 2023; các văn bản, quy định có liên quan trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; phòng, chống tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội; hỗ trợ khởi nghiệp; chuyển đổi số... và tổ chức cấp hơn 11.530 tài liệu PB,GDPL cho người dân.

Cùng với việc tổ chức các buổi PB,GDPL tại địa bàn dân cư, Phòng Tư pháp huyện đổi mới hình thức PB,GDPL thông qua tổ chức các chương trình tư vấn pháp luật trên sóng phát thanh; PB,GDPL tại các CLB Hòa giải cơ sở. Kết quả, thu hút hơn 200 hội viên của các CLB Hòa giải tham gia. Thông qua buổi truyền thông, phổ biến, chia sẻ đến các thành viên CLB Hòa giải một số quy định của pháp luật trong lĩnh vực an ninh trật tự, phòng, chống tệ nạn xã hội, phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực an ninh trật tự, tệ nạn tín dụng đen...

Cùng với đó, phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin huyện và các ngành có liên quan tham gia 4 chương trình tư vấn pháp luật trên sóng hệ thống truyền thanh huyện, thực hiện tư vấn, pháp luật cho người dân liên quan đến các chuyên đề: Quy định của pháp luật về hộ tịch, hòa giải ở cơ sở và hòa giải tại tòa án; quy định của pháp luật về khiếu nại hành chính, về xử phạt vi phạm hành chính về môi trường. Các ngành, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện tích cực thực hiện công tác PB,GDPL trong đoàn viên, hội viên, Nhân dân. Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong huyện và các tổ chức thành viên phối hợp tuyên truyền, tư vấn pháp luật trong đoàn viên, hội viên, Nhân dân được gần 4.600 cuộc với hơn 160.200 lượt người tham dự. Công an huyện và Công an xã, thị trấn PB,GDPL thông qua hình thức phát tờ rơi, tuyên truyền nhóm hoặc đăng tải thông tin tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử. Qua đó, tuyên truyền được 320 lượt với hơn 42.600 lượt người tham dự về các nội dung như: phòng cháy, chữa cháy, kỹ năng thoát nạn, pháp luật về an toàn giao thông...

Với sự phối hợp tích cực của Phòng Tư pháp huyện với các ngành, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện và UBND xã, thị trấn trong công tác PB,GDPL, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên, người dân, đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương. Trong thời gian tới, Phòng Tư pháp huyện tiếp tục phối hợp các ngành, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện đổi mới nội dung, hình thức và nâng chất lượng công tác PB,GDPL. Trong đó, chú trọng hình thức PB,GDPL thông qua mạng xã hội (Zalo, Facebook, Tiktok...). Đồng thời với phối hợp Trung tâm Chính trị huyện tổ chức các lớp tập huấn nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ cấp cơ sở; triển khai thực hiện các mô hình mới về PB,GDPL; duy trì hiệu quả hoạt động CLB, Tổ Hòa giải ở cơ sở, phát huy vai trò đội ngũ hòa giải viên cấp cơ sở trong công tác PB,GDPL tại địa bàn dân cư.

MỸ XUYÊN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn