Phòng ngừa tội phạm sử dụng công nghệ cao để chiếm đoạt tài sản

Cập nhật ngày: 05/09/2023 05:53:59

ĐTO - Nhằm chủ động phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm sử dụng công nghệ cao để chiếm đoạt tài sản, hạn chế đến mức thấp nhất hậu quả thiệt hại xảy ra, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành tỉnh, UBND huyện, thành phố thực hiện các nội dung.

Cụ thể, tiếp tục thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 50 ngày 17/2/2022 của UBND tỉnh về tăng cường giải pháp phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao giai đoạn 2022 - 2026; Kế hoạch số 137 ngày 11/6/2020 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị số 21 ngày 25/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đồng thời phát huy hơn nữa vai trò của từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong việc tự phòng ngừa và tuyên truyền phòng ngừa tội phạm sử dụng công nghệ cao để chiếm đoạt tài sản.

UBND huyện, thành phố chỉ đạo thực hiện tuyên truyền hàng ngày trên hệ thống truyền thanh ở địa phương kết hợp với tăng cường các biện pháp tuyên truyền khác nhằm cảnh báo phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm sử dụng công nghệ cao để chiếm đoạt tài sản cho Nhân dân nắm, cảnh giác và tích cực tố giác tội phạm.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; thực hiện tốt vai trò giám sát, tăng cường nắm tình hình tại địa bàn cơ sở; đồng thời vận động Nhân dân tham gia lên án, tố giác tội phạm nói chung và tội phạm lừa đảo có sử dụng công nghệ cao nói riêng.

Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực viễn thông. Trong đó yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông thường xuyên thông báo phương thức, thủ đoạn của tội phạm đến các thuê bao điện thoại; tập trung giải quyết tình trạng “sim điện thoại rác”, thuê bao không chính chủ; phối hợp với lực lượng Công an trong điều tra, xác minh, làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền theo quy định của pháp luật, trọng tâm là thu thập, cập nhật, xác minh thông tin nhận biết khách hàng; phối hợp với lực lượng Công an trong việc điều tra, xác minh, làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật; có biện pháp theo dõi và tăng cường công tác quản lý đối với việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán của khách hàng nhằm chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi liên quan đến mua bán, thuê mượn tài khoản ngân hàng trái phép; thường xuyên kiểm tra, phát hiện tài khoản ảo, giả mạo... kịp thời thông báo, phối hợp với cơ quan có thẩm quyền điều tra, xử lý.

Công an tỉnh thường xuyên tổng hợp thông tin, tài liệu về phương thức, thủ đoạn hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, cung cấp cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội và UBND cấp huyện để phục vụ công tác tuyên truyền ở từng đơn vị, địa phương đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

T.T

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn