Từ ngày 1/4 triển khai kiểm thử Giấy chuyển tuyến bảo hiểm y tế và Giấy hẹn khám lại điện tử

Cập nhật ngày: 02/01/2024 05:49:39

Đó là nội dung chính của Quyết định 4750/QĐ-BYT sửa đổi, bổ sung Quyết định 130/QĐ-BYT ngày 18/1/2023 quy định chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra phục vụ việc quản lý, giám định, thanh toán chi phí khám chữa bệnh và giải quyết các chế độ liên quan .


Một ca phẫu thuật nội soi tại Bệnh viện ung bướu Hà Nội

Tại Quyết định này, Bộ Y tế đã chính thức bổ sung thêm 2 Bảng dữ liệu mới gồm Bảng dữ liệu Giấy chuyển tuyến bảo hiểm y tế và Bảng dữ liệu Giấy hẹn khám lại theo quy định tại Nghị định 75/2023/NĐ-CP của Chính phủ.

Từ ngày 1/4/2024, cơ quan Bảo hiểm xã hội và các bệnh viện trong cả nước sẽ bắt đầu triển khai kiểm thử việc gửi và nhận dữ liệu điện tử Giấy chuyển tuyến BHYT và Giấy hẹn khám lại, tiến tới triển khai chính thức trong toàn quốc từ ngày 1/7/2024.

Theo kế hoạch trong năm 2024, Bộ Y tế sẽ phối hợp cùng với Cục C06-Bộ Công an, BHXH Việt Nam để nghiên cứu, triển khai tích hợp 2 loại giấy tờ này trên các ứng dụng VNeID, VssID.

Đây là một nỗ lực của Bộ Y tế trong chuyển đổi số lĩnh vực bảo hiểm y tế, tiến tới loại bỏ hoàn toàn giấy chuyển tuyến và giấy hẹn khám lại bản giấy. Khi 2 loại giấy tờ này được tích hợp trên ứng dụng VNeID, VssID, người bệnh khi làm thủ tục chuyển tuyến hoặc tái khám chỉ cần xuất trình giấy chuyển tuyến điện tử hoặc giấy hẹn khám lại điện tử trên ứng dụng VNeID hoặc VssID (có tích hợp sẵn mã QR).

Việc triển khai Giấy chuyển tuyến bảo hiểm y tế điện tử và Giấy hẹn khám lại điện tử hứa hẹn sẽ mang lại nhiều ý nghĩa và giá trị thiết thực. Phục vụ quản lý Nhà nước về công tác chuyển tuyến bảo hiểm y tế, tạo kho dữ liệu tập trung phục vụ phân tích, thống kê, kịp thời điều chỉnh chính sách bảo hiểm y tế sát với thực tế.

Giúp đơn giản hoá thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian, tạo thuận lợi, tiện ích cho người bệnh, cơ sở khám chữa bệnh khi tiếp nhận, làm các thủ tục chuyển tuyến/tái khám. Đồng thời hạn chế các hành vi gian lận, giả mạo trong công tác chuyển tuyến; hỗ trợ cơ quan Bảo hiểm xã hội trong công tác giám định, thanh toán bảo hiểm y tế.

Theo MINH HOÀNG (NDO)

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn