• Lấy phiếu tín nhiệm - một hình thức giám sát quan trọng của HĐND
  • Tại kỳ họp lần thứ 6, HĐND tỉnh khóa VIII sẽ thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, chúng tôi có trao đổi với ông Đặng Đức Duy - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp.
  • Bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên giáo cơ sở
  • 28/06/2013
  • Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh vừa tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo cơ sở cho trên 200 người là Bí thư, Phó Bí thư các đảng ủy, chi ủy trực thuộc Đảng ủy Khối; cấp ủy phụ trách công tác tuyên giáo, tuyên huấn các đảng ủy, chi ủy cơ sở, các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sơ, đảng ủy bộ phận.
Xem tin đã đăng theo ngày: