Tuổi trẻ khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long xây dựng nhiều mô hình, giải pháp hay về công tác chi đoàn

Cập nhật ngày: 10/09/2015 15:15:57

Ngày 10/9, tại tỉnh Đồng Tháp, Trung ương Đoàn tổ chức hội thảo “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn trên địa bàn dân cư khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL)”. Đồng chí Đặng Quốc Toàn - Bí thư Trung ương Đoàn, Bùi Quang Huy - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đoàn chủ trì hội thảo.


Đại diện Tỉnh đoàn Đồng Tháp phát biểu tham luận tại hội thảo

Báo cáo tại hội thảo cho thấy, những năm qua, các cấp bộ Đoàn khu vực ĐBSCL đã tập trung chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng chi đoàn và sinh hoạt chi đoàn ở cơ sở. Nhiều mô hình, giải pháp hay về công tác chi đoàn đã được xây dựng, củng cố và được nhân rộng từ các tỉnh, thành Đoàn như: chi đoàn “4 chủ động” (tỉnh An Giang), chi đoàn “4 đảm bảo” (tỉnh Bến Tre), chi đoàn “4 không - 4 có” (tỉnh Trà Vinh), kinh tế hợp tác trong thanh niên (tỉnh Đồng Tháp)... Có thể thấy, những mô hình, giải pháp đã góp phần nâng cao chất lượng chi đoàn và sinh hoạt chi đoàn tại cơ sở, làm phong phú cho hệ thống các mô hình, giải pháp hay về công tác xây dựng Đoàn.

Theo Trung ương Đoàn, hội thảo nhằm mục đích đánh giá tình hình tổ chức và sinh hoạt chi đoàn trên địa bàn dân cư khu vực ĐBSCL trong giai đoạn hiện hay; kịp thời đúc kết những kinh nghiệm nhằm đưa ra giải pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn tại địa bàn dân cư trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Nguyễn Văn Dương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho rằng, hoạt động của chi đoàn trên địa bàn dân cư có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong hệ thống tổ chức Đoàn. Bởi vì, chi đoàn là tế bào của tổ chức Đoàn, là nơi trực tiếp thực hiện nhiệm vụ công tác của Đoàn, thực hiện chức năng đoàn kết tập hợp thanh niên vào tổ chức; chất lượng hoạt động của chi đoàn trên địa bàn dân cư ảnh hưởng mạnh mẽ đến việc xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, vừa là nhân tố tổ chức phong trào vừa là lực lượng trực tiếp tham gia vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Từ đó, góp phần tích cực vào công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở.

Đồng chí đề nghị các đại biểu tập trung nghiên cứu, tích cực chia sẻ với cán bộ Đoàn trong khu vực, đặc biệt là các vấn đề khó khăn hiện nay, qua đó đề xuất với Ban Bí thư Trung ương Đoàn để có chỉ đạo, định hướng kịp thời; đồng thời tạo điều kiện tốt nhất giúp cho các bạn cán bộ Đoàn các tỉnh khu vực ĐBSCL tham gia tốt hội thảo. Sau hội thảo này, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đề xuất với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp những nội dung, giải pháp thực hiện cụ thể để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn trên địa bàn dân cư trong thời gian tới.

Dương Út

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn