Khen thưởng cho cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến và “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Cập nhật ngày: 16/06/2015 13:34:39

Ngày 16/6/2015, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Đồng Tháp tổ chức hội nghị điển hình tiến trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và tổng kết 5 năm phong trao thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Đồng chí Đoàn Quốc Cường - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và ông Châu Hồng Phúc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến dự.


Tặng Bằng khen của Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh cho các tập thể điển hình tiên tiến

Giai đoạn 2010-2015, CNVCLĐ trong toàn tỉnh có nhiều đóng góp quan trọng vào các phong trào thi đua yêu nước, góp phần đưa tổ chức công đoàn ngày càng phát triển, thông qua các phong trào thi đua xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên nhiều lĩnh vực.

Cụ thể, phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” được các cấp công đoàn và CNVCLĐ hưởng ứng tích cực, bán sát nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Qua đó, nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm và nâng cao đời sống của CNVCLĐ; nhiều cải tiến kỹ thuật, giải pháp hữu ích, đề tài nghiên cứu khoa học, nghiên cứu ra sản phẩm mới được áp dụng vào thực tiễn mang lại hiệu quả.

Trong xây dựng nông thôn mới, các cấp công đoàn thực hiện nhiều công trình, việc làm thiết thực, đã thực hiện 193km đường nông thôn, 87km đèn thắp sáng đường quê, xây mới 98 cây cầu, cất mới 116 căn nhà cho hộ nghèo với tổng kinh phí hàng tỷ đồng, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Gần 15 năm qua, phong trào vận động đóng góp, xây dựng “Mái ấm công đoàn” được 27,6 tỷ đồng, đã đầu tư xây dựng gần 2.000 căn nhà và hỗ trợ sửa chữa 187 căn nhà cho đoàn viên.

Dịp này, có 2 tập thể được nhận Cờ thi đua của Tổng LĐLĐ Việt Nam; 337 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến và “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” được biểu dương, khen thưởng.

Dương Út

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn