Khai mạc hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 19

Cập nhật ngày: 09/04/2015 11:01:52

Trong 2 ngày 9-10/4/2015, Thường trực Tỉnh ủy Đồng Tháp chủ trì hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 (khóa IX), để thảo luận và cho ý kiến một số vấn đề trọng tâm công tác chuẩn bị Văn kiện trình Đại hội X Đảng bộ tỉnh.


Đại biểu dự hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 19

Hội nghị lần này thông qua tờ trình của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh về báo cáo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh giai đoạn 2016-2020; các tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh (khóa X) và tập trung thảo luận các vấn đề trọng tâm theo gợi ý thảo luận.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Lê Minh Hoan - Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu dự hội nghị nghiên cứu, thảo luận đi vào trọng tâm, thể hiện chính kiến theo gợi ý thảo luận, tập trung vào một số vấn đề trong nội dung Báo cáo chính trị.

Đối với mỗi vấn đề, cần đi sâu phân tích, đánh giá sát tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội và các nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa IX); chỉ rõ những mặt làm được, chưa làm được, nguyên nhân và đề xuất cụ thể về nội dung khắc phục cho nhiệm kỳ tới.

Dương Út

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn