Huyện Châu Thành đã thực hiện hơn 20.262ha đất nông nghiệp, đạt 100,35% chỉ tiêu

Cập nhật ngày: 26/03/2015 15:23:43

Sáng ngày 26-3-2015, Đoàn khảo sát HĐND tỉnh do ông Lê Thành Công, Phó chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến khảo sát tình hình quản lý, sử dụng đất nông nghiệp, quỹ đất công trên địa bàn huyện Châu Thành.

Phó chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thành Công phát biểu tại buổi khảo sát.

Theo kế hoạch sử dụng đất được duyệt đến năm 2014, huyện Châu Thành đã thực hiện được hơn 20.262ha đất nông nghiệp, đạt 100,35% so với chỉ tiêu được duyệt; hơn 4.441ha đất phi nông nghiệp, đạt 98,44% kế hoạch;  đã giao hơn 11,3ha đất cho 45 công trình; cho thuê hơn 133,8ha đất…

Huyện có hệ thống sổ bộ, bản đồ địa chính tương đối đầy đủ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ). Tuy nhiên còn một số tổ chức chưa thật sự ý thức trách nhiệm trong việc quản lý, sử dụng đất còn để xảy ra tình trạng lấn chiếm, tranh chấp nên ảnh hưởng đến tiến độ cấp giấy; một số tổ chức chưa cắm mốc đầy đủ, không lập thủ tục giao đất, cho thuê đất, cấp giấy CNQSDĐ theo quy định… Huyện cũng đã tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật và xử lý các vi phạm pháp luật về đất đai. Công tác huy động tiền sử dụng đất đều đạt và vượt chỉ tiêu hàng năm. Tuy nhiên, ý thức chấp hành của người dân chưa cao nên còn nợ tiền sử dụng đất.

Thay mặt Đoàn khảo sát, ông Lê Thành Công, Phó chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận công tác quản lý đất đai của huyện Châu Thành có nhiều chấn chỉnh, tiến bộ. Huyện cần tăng cường đội ngũ cán bộ địa chính nắm rõ về pháp luật để làm tốt công tác tham mưu; quản lý chặt chẽ đất công để sử dụng có hiệu quả; thiết lập hồ sơ chặt chẻ nhất là đất bãi bồi; tiếp tục tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, tăng cường tuyên truyền pháp luật cho người dân; nhắc nhở các nhà đầu tư sớm đưa dự án đi vào hoạt động phát huy hiệu quả sử dụng đất.

TP

Gửi bình luận của bạn