Số: 188/TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 31 tháng 8 năm 2023

Thông báo “Đấu giá cho thuê QSDĐ lần 2”

Cập nhật ngày: 06/09/2023 15:28:17

* Đấu giá cho thuê QSDĐ. Diện tích 32.066,9m2; Đất thương mại, dịch vụ; thửa đất số 160, tờ bản đồ số 06, tọa lạc tại phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp (Khu đất Khu Du lịch Mỹ Trà).

Thời gian thuê 50 năm; Trả tiền thuê đất hàng năm.

Giá khởi điểm: 2.854.914.000 đồng/năm (Hai tỷ, tám trăm năm mươi bốn triệu, chín trăm mười bốn ngàn đồng trên năm)

* Đối tượng và điều kiện tham gia đấu giá:

- Tổ chức, cá nhân có tư cách pháp nhân, có đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư có hoạt động đầu tư lĩnh vực thực hiện dự án, thuộc đối tượng được Nhà nước cho thuê đất, giao đất theo quy định tại điều 56 của Luật đất đai 2013 và theo Quyết định số 204/QĐ-UBND-NĐ ngày 03/8/2022 của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc phê duyệt phương án đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất; đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Điều 6 Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp; có đơn đề nghị tham gia đấu giá (theo mẫu do Trung tâm Phát triển quỹ đất phát hành) trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch khi trúng đấu giá.

- Trong thời gian 30 ngày, kể từ ngày kết quả trúng đấu giá được cấp thẩm quyền phê duyệt, Tổ chức, cá nhân trúng đấu giá có trách nhiệm hoàn trả giá trị tài sản trên đất cho chủ sở hữu tài sản (Công ty Cổ phần Dịch vụ du lịch Mỹ Trà), số tiền 25.347.000.000 đồng (Hai mươi lăm tỷ, ba trăm bốn mươi bảy triệu đồng)

- Sau thời gian 15 ngày kể từ ngày Công ty Cổ phần Dịch vụ du lịch Mỹ Trà nhận đủ số tiền hoàn trả giá trị tài sản trên đất của người trúng đấu giá. Công ty Cổ phần Dịch vụ du lịch Mỹ Trà thực hiện việc bàn giao tài sản trên đất, cùng các giấy tờ liên quan cho người trúng đấu giá.

- Bán, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 06/9/2023 đến 15 giờ ngày 26/9/2023 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp.

- Xem tài sản: Từ ngày 13/9, 14/9 đến 15 giờ ngày 15/9/2023 tại nơi có tài sản. Liên hệ Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Tháp.

- Tiền bán hồ sơ: 4.000.000 đồng/hồ sơ.

- Xét duyệt hồ sơ: Ngày 26/9/2023.

- Tiền đặt trước: Nộp 570.982.800 đồng các ngày 26/9, 27/9 và đến 15 giờ ngày 28/9/2023 vào tài khoản số 129000033200 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp tại VietinBank - CN Đồng Tháp.

- Tổ chức cuộc đấu giá: 09 giờ ngày 29/9/2023 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp.

- Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá (nhiều vòng), theo phương thức trả giá lên.

* Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 02773854517, 02773852059; Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 02773876283 (trong giờ hành chính).

* Truy cập tại: Cổng thông tin điện tử Quốc gia về Đấu giá tài sản và www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/ Thông báo đấu giá tài sản; 

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn