Số: 197/TBĐG, Đồng Tháp, ngày 11 tháng 11 năm 2022

Thông báo “Đấu giá tài sản”

Cập nhật ngày: 14/11/2022 11:19:00

* Quyền khai thác dịch vụ Mặt bằng bãi giữ xe tại Ban Quản lý Khu Di tích Gò Tháp, xã Tân Kiều, huyện Tháp Mười, Đồng Tháp. (Thời gian khai thác từ 07 giờ ngày 07/12/2022 đến 12 giờ ngày 09/12/2022). Cụ thể:

- Mặt bằng Bãi giữ xe ô tô (DT 6.000m2); Giá khởi điểm: 20.000.000 đồng.

- Mặt bằng Bãi giữ xe hai bánh (DT 10.000m2); Giá khởi điểm: 75.000.000 đồng.

* Điều kiện: Người tham gia đấu giá, trúng đấu giá thực hiện theo phương án đấu giá số 272/PA-BQLKDTGT ngày 04/11/2022 của Ban Quản lý Khu Di tích Gò Tháp.

- Bán, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tại Trung tâm, xem tài sản tại nơi có tài sản đấu giá: Từ ngày 14/11/2022 đến 15 giờ ngày 28/11/2022.

- Tiền đặt trước: Nộp 20% theo giá khởi điểm các ngày 28, 29 và đến 15 giờ ngày 30/11/2022 vào tài khoản số 129000033200 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp tại VietinBank - CN Đồng Tháp. Tiền bán hồ sơ: 50.000 đồng; 150.000 đồng/hồ sơ.

- Tổ chức cuộc đấu giá: 09 giờ ngày 01/12/2022, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp; Hình thức: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp theo phương thức trả giá lên.

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 02773854517; Ban Quản lý Khu Di tích Gò Tháp. Điện thoại: 02773960071 (trong giờ hành chính).

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn