Số: 28 /TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 14 tháng 02 năm 2023

Thông báo “Đấu giá tài sản”

Cập nhật ngày: 17/02/2023 12:02:35

Thanh lý tháo dỡ của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Tân Hồng:

Nhà lồng chợ bách hóa Tân Hồng

Giá khởi điểm: 129.539.000đ.

- Bán và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tại Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Tân Hồng; xem tài sản tại nơi có tài sản: Từ ngày 16/02/2023 đến 15 giờ ngày 06/3/2023 (Đến Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Tân Hồng để được hướng dẫn xem tài sản).

- Tiền đặt trước: Nộp 20% theo giá khởi điểm vào tài khoản số 129000033200 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp tại VietinBank - CN Đồng Tháp từ ngày 06/3/2023 đến 15 giờ ngày 08/03/2023.

- Tiền mua hồ sơ: 200.000đ/hồ sơ.

- Tổ chức cuộc đấu giá: 09 giờ ngày 09/03/2023 tại Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Tân Hồng.

- Hình thức, phương thức bán đấu giá:

Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên.

Muốn biết thêm chi tiết trên, xin liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản. Số 08, Võ Trường Toản, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 0277. 3854517, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Tân Hồng. Điện thoại: 0277. 3830051.

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn