Số: 236/TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 13 tháng 11 năm 2023

THÔNG BÁO “Đấu giá tài sản”

Cập nhật ngày: 15/11/2023 08:59:30

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Thanh Bình:

Tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân:

Cát khối lượng: 3.046m3. Giá khởi điểm: 447.762.000đ.

- Bán và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tại Trung tâm; xem tài sản tại nơi có tài sản: Từ ngày 15/11/2023 đến 15 giờ ngày 24/11/2023.

- Tiền đặt trước: Nộp 20% theo giá khởi điểm vào tài khoản số 129000033200 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp tại VietinBank - CN Đồng Tháp vào ngày 24/11/2023 đến 15 giờ ngày 28/11/2023.

Tiền mua hồ sơ: 200.000 đồng/hồ sơ.

- Tổ chức cuộc đấu giá: 08 giờ ngày 29/11/2023 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp.

- Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp, theo phương thức trả giá lên.

Muốn biết thêm chi tiết trên, xin liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (trong giờ làm việc). Điện thoại: 0277. 3854517.

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn