Số: 83/TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 05 tháng 5 năm 2023

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Cập nhật ngày: 08/05/2023 14:43:38

* Đấu giá Quyền khai thác dịch vụ Căn tin, nhà giữ xe tại các Trường Tiểu học và Trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Hồng Ngự, Đồng Tháp. Giai đoạn 2023-2025 và 2023-2027, gồm:

1. Trường Trung học cơ sở An Thạnh (Thời gian khai thác kể từ ngày ký hợp đồng đến 31/12/2027). Cụ thể:

- Căn tin (DT: 96m2); Giá khởi điểm: 1.540.220.000 đồng.

- Nhà giữ xe (DT: 220m2); Giá khởi điểm: 356.400.000 đồng.

Điều kiện: Người tham gia đấu giá, trúng đấu giá thực hiện theo Phương án số: 44/PA-THCSAT ngày 12/4/2023 của Trường THCS An Thạnh và không nhượng lại cho người khác với bất kỳ hình thức nào.

2. Trường Trung học cơ sở Bình Thạnh (Thời gian khai thác kể từ ngày ký hợp đồng đến 31/12/2027). Cụ thể:

- Căn tin (DT: 50m2); Giá khởi điểm: 243.180.000 đồng.

- Nhà giữ xe (DT: 243,75m2); Giá khởi điểm: 147.000.000 đồng.

Điều kiện: Người tham gia đấu giá, trúng đấu giá thực hiện theo Phương án số: 51/PA-THCSBT ngày 21/4/2023 của Trường THCS Bình Thạnh và không nhượng lại cho người khác với bất kỳ hình thức nào.

3. Trường Tiểu học và Trung học cơ sở An Lạc (Thời gian khai thác kể từ ngày ký hợp đồng đến 31/12/2025). Cụ thể: Căn tin (DT: 74m2); Giá khởi điểm: 371.000.000 đồng.

Điều kiện: Người tham gia đấu giá, trúng đấu giá thực hiện theo Phương án số: 112/PA-THTHCSAL ngày 28/4/2023 của Trường TH và THCS An Lạc. Ngoài ra người trúng đấu giá còn phải hoàn trả lại giá trị xây dựng điện, nước sạch Căn tin cho người khai thác trước số tiền 29.100.000 đồng và không nhượng lại cho người khác với bất kỳ hình thức nào.

- Bán, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tại các Trường; xem tài sản tại nơi có tài sản đấu giá: Từ ngày 08/5/2023 đến 15 giờ ngày 23/5/2023.

- Tiền đặt trước: Nộp 20% theo giá khởi điểm các ngày 23, 24 và đến 15 giờ ngày 25/5/2023 vào tài khoản số 129000033200 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp tại VietinBank - CN Đồng Tháp.

- Tiền bán hồ sơ: 200.000 đồng; 500.000 đồng/hồ sơ.

- Tổ chức cuộc đấu giá: 09 giờ ngày 26/5/2023, tại Trường Trung học cơ sở An Thạnh, thành phố Hồng Ngự, Đồng Tháp; Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp theo phương thức trả giá lên.

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. ĐT: 02773854517, 02773852059; Trường THCS An Thạnh, ĐT: 02773838989; Trường THCS Bình Thạnh, ĐT: 0834800369; Trường TH-THCS An Lạc, ĐT: 02773585330 (trong giờ hành chính).

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn