Số: 241/TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 15 tháng 11 năm 2023

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Cập nhật ngày: 17/11/2023 17:55:46

* Đấu giá Quyền khai thác dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng chợ năm 2024 tại xã Tân Phú Trung, huyện Châu Thành, Đồng Tháp (Thời gian khai thác từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 31/12/2024) - Chợ Tân Phú Trung. Giá khởi điểm: 125.871.000 đồng.

- Chợ Bình Tiên. Giá khởi điểm: 150.495.000 đồng.

* Điều kiện sau khi trúng đấu giá:

Người tham gia đấu giá, trúng đấu giá thực hiện theo phương án 01, 02/PA-HĐĐG ngày 31/10/2023 của Ủy ban nhân dân xã Tân Phú Trung và nộp 100% số tiền trúng đấu giá trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày ký biên bản đấu giá.

- Bán, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và xem tài sản tại nơi có tài sản đấu giá: Từ ngày 17/11/2023 đến 15 giờ ngày 04/12/2023.

- Tiền đặt trước: Nộp 20% theo giá khởi điểm vào các ngày 04, 05 và đến 15 giờ ngày 06/12/2023 tại UBND xã Tân Phú Trung; tiền bán hồ sơ: 200.000 đồng/hồ sơ.

- Tổ chức cuộc đấu giá: 14 giờ ngày 07/12/2023 tại UBND xã Tân Phú Trung.

- Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 02773852059; UBND xã Tân Phú Trung. Điện thoại: 02773629313 (trong giờ hành chính).

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn