Số: 87/TB-ĐGTS, Đồng Tháp, ngày 01 tháng 7 năm 2024

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Cập nhật ngày: 05/07/2024 15:50:45

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp thông báo đấu giá tài sản:

Quyền khai thác dịch vụ giữ xe Trường Trung học phổ thông Trần Quốc Toản năm học 2024 - 2025. Người tham gia đấu giá, trúng đấu giá phải thực hiện đúng theo Phương án đấu giá dịch vụ giữ xe năm học 2024 - 2025 số 68/PA-THPT.TQT ngày 13/6/2024 của Trường. Sau khi hết thời gian khai thác dịch vụ giữ xe, thì bên khai thác dịch vụ giữ xe trả lại toàn bộ nhà xe được xây dựng lắp ráp cho nhà trường, nhà trường không phải trả lại chi phí làm nhà xe cho bên khai thác dịch vụ giữ xe. Giá khởi điểm: 60.000.000đ.

- Bán và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tại Trung tâm; xem tài sản tại nơi có tài sản: Từ ngày 05/7/2024 đến 15 giờ ngày 23/7/2024.

- Tiền đặt trước: Nộp 12.000.000đ vào tài khoản số 129000033200 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp tại VietinBank - CN Đồng Tháp vào ngày 23/7/2024 đến 15 giờ ngày 25/7/2024. Tiền mua hồ: 150.000đ.

- Tổ chức cuộc đấu giá: 08 giờ ngày 26/7/2024 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp 1 vòng tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên. Muốn biết thêm chi tiết trên, xin liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản. Số 08, Võ Trường Toản, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. ĐT: 02773854517.

* Truy cập tại: Cổng thông tin điện tử Quốc gia về Đấu giá tài sản và www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/ Thông báo đấu giá tài sản.

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn