Số: 48/TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 08 tháng 3 năm 2022

Thông báo “Đấu giá tài sản lần 2”

Cập nhật ngày: 09/03/2022 19:36:08

* Quyền khai thác dịch vụ Căn tin (DT: 96,25m2) tại Trường THCS-THPT Phú Thành A, huyện Tam Nông, Đồng Tháp (Thời gian khai thác kể từ ngày ký hợp đồng đến ngày 31/7/2023). Giá khởi điểm:  140.000.000 đồng.

* Điều kiện: Người tham gia đấu giá, trúng đấu giá phải thực hiện theo Phương án đấu giá của Trường THCS-THPT Phú Thành A và không nhượng lại cho người khác với bất kỳ hình thức nào.

- Bán, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và xem tài sản tại nơi có tài sản đấu giá: Từ ngày 09/3/2022 đến 15 giờ ngày 22/3/2022.

- Tiền đặt trước: Nộp 10% theo giá khởi điểm các ngày 22/3, 23/3 và đến 15 giờ ngày 24/3/2022 tại Trường THCS-THPT Phú Thành A.

-  Tiền bán hồ sơ: 200.000đ/hồ sơ.

- Tổ chức cuộc đấu giá: 09 giờ ngày 25/3/2022 tại TrườngTHCS-THPT Phú Thành A.

- Hình thức: Bỏ phiếu trực tiếp theo phương thức trả giá lên.

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. ĐT: 02773 852059; Trường THCS-THPT Phú Thành A. ĐT: 02773987172 (trong giờ hành chính).

* Truy cập tại: Cổng thông tin điện tử Quốc gia về Đấu giá tài sản và  www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/ Thông báo đấu giá tài sản;

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn