Thông báo về việc công nhận Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Quỹ Hỗ trợ, khuyến khích phát triển giáo dục Nguyễn Sinh Sắc

Cập nhật ngày: 04/04/2022 14:56:04

1. Tên gọi đầy đủ của Quỹ: Quỹ Hỗ trợ, khuyến khích phát triển giáo dục Nguyễn Sinh Sắc; viết tắt Quỹ Khuyến học Nguyễn Sinh Sắc. Được thành lập và công nhận Điều lệ theo:

- Quyết định số: 89/QĐ-UBND-TL ngày 5/8/2010 của UBND tỉnh về việc Cấp giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ Khuyến học Nguyễn Sinh Sắc.

- Quyết định số: 1643/QĐ-UBND-HC, ngày 28 tháng 10 năm 2021 của UBND tỉnh về việc công nhận Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Quỹ Hỗ trợ, khuyến khích phát triển giáo dục Nguyễn Sinh Sắc.

2. Ðịa chỉ trụ sở chính: Số 06, đường Võ Trường Toản, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Ðồng Tháp.

3. Tôn chỉ mục đích, lĩnh vực hoạt động và tư cách pháp nhân của Quỹ.

Quỹ Khuyến học Nguyễn Sinh Sắc (sau đây gọi là Quỹ) là quỹ xã hội do Hội Khuyến học tỉnh Đồng Tháp sáng lập, hoạt động nhằm mục đích khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài phục vụ yêu cầu công nghiệp hóa- hiện đại hóa tỉnh nhà. Quỹ được hình thành trên cở sở vận động quyên góp, tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật, để thực hiện các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

4. Phạm vi hoạt động của Quỹ:

Vận động và tiếp nhận tài trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước.

5. Lĩnh vực hoạt động chính của quỹ:

- Hỗ trợ các chương trình, đề án phát triển giáo dục hoặc tài trợ theo chỉ định của các tổ chức, cá nhân tài trợ.

- Cấp học bổng hoặc khen thưởng học sinh, sinh viên vượt khó và đạt kết quả khá, giỏi, xuất sắc trong học tập. Hỗ trợ giải thưởng cho học sinh, sinh viên và giáo viên của tỉnh có thành tích cao trong các kỳ thi cấp tỉnh, cấp quốc gia và quốc tế.

6. Số tài khoản, tên, địa chỉ ngân hàng nơi quỹ mở tài khoản:

Ngân hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex chi nhánh Đồng Tháp

- Địa chỉ: Số 132-134 Nguyễn Huệ, P2, TP Cao Lãnh

- Số tài khoản: 361 7040 169 909

7. Số tài sản đóng góp thành lập quỹ của các sáng lập viên.

Năm 2010, xác định xây dựng nguồn Quỹ khuyến học Nguyễn Sinh Sắc là: 3 tỷ đồng.

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn