Số: 57/TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 16 tháng 3 năm 2022

Thông báo “Đấu giá tài sản”

Cập nhật ngày: 18/03/2022 10:34:28

1/ Trung tâm Ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao tỉnh Đồng Tháp: Quyền khai thác rừng tràm tại trại Động Cát thuộc xã Mỹ Quý, huyện Tháp Mười như sau:

- Gói 1 (gồm: Lô 1 Khoảnh II. Diện tích khai thác là 29,15 ha + Lô 3 Khoảnh II. Diện tích khai thác là 26,70 ha). Giá khởi điểm: 2.345.000.000đ.

- Gói 2: (gồm: Lô 2 Khoảnh II. Diện tích khai thác là 21,62 ha + Lô 4 Khoảnh II. Diện tích khai thác là 24,33 ha). Giá khởi điểm: 308.455.000đ.

* Điều kiện tham gia đấu giá: (Thực hiện theo quy chế của Trung tâm).

2/ Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Thanh Bình: Thanh lý tháo dở Kho dự trữ nhà nước Tân Mỹ, huyện Thanh Bình. Giá khởi điểm: 221.230.000đ.

- Bán và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tại Trung tâm; xem tài sản tại nơi có tài sản: Từ ngày 18/3/2022 đến 15 giờ ngày 29/3/2022.

- Tiền đặt trước: Nộp 10% theo giá khởi điểm vào tài khoản số 129000033200 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp tại VietinBank – CN Đồng Tháp vào ngày 29, 30 và đến 15 giờ ngày 31/3/2022.

- Tiền mua hồ sơ: Theo qui định tại Thông tư 48/2017/TT-BTC.

- Tổ chức cuộc đấu giá: 08 giờ ngày 01/4/2022 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. Hình thức đấu giá: Bằng lời nói theo phương thức trả giá lên.

-----------------------------

* Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành: Quyền sử dụng đất đứng tên ông Nguyễn Minh Liến và bà Phạm Ngọc Bích: Thửa 448/299, diện tích 130m2(ONT) + 911m2(CLN). TBĐ 37 + Công trình xây dựng trên đất. Tọa lạc xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành. (Người mua chịu toàn bộ các khoản thuế và chi phí khi làm thủ tục sang tên).

Giá khởi điểm: 586.540.000đ.

- Bán và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tại Trung tâm; xem tài sản tại nơi có tài sản đấu giá: Từ ngày 18/3/2022 đến 15 giờ ngày 07/4/2022.

- Tiền đặt trước: Nộp 10% theo giá khởi điểm vào tài khoản số 129000033200 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp tại VietinBank – CN Đồng Tháp vào ngày 07, 08 và đến 15 giờ ngày 12/4/2022.

- Tiền mua hồ sơ: Theo qui định tại Thông tư 48/2017/TT-BTC.

- Tổ chức công bố giá: 09 giờ ngày 13/4/2022 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên. Thời gian nộp phiếu đấu giá từ lúc 7 giờ 30 phút ngày 18/3/2022 đến 15 giờ ngày 12/4/2022.

Muốn biết thêm chi tiết trên, xin liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản. Số 08, Võ Trường Toản, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp (trong giờ làm việc).

Điện thoại: 0277. 3854517.

* Truy cập tại: https://dgts.moj.gov.vn/; www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/ Thông báo đấu giá tài sản.

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn