Dư nợ có lãi suất trên 15%/năm tiếp tục giảm

Cập nhật ngày: 10/09/2012 08:32:47

Ngân hàng Nhà nước cho biết, theo thống kê mới nhất, dư nợ có lãi suất trên 15%/năm của hệ thống ngân hàng tiếp tục giảm.

Cụ thể, tính đến ngày 30/8/2012, tổng hợp số liệu từ 69 tổ chức tín dụng (đang chiếm 90% thị phần tín dụng) cho thấy, dư nợ cho vay bằng VND có mức lãi suất dưới 10% chiếm tỷ trọng 5,4%, mức lãi suất từ 10%/năm đến 13%/năm chiếm tỷ trọng 20,1%; mức lãi suất trên 13%/năm đến 15%/năm chiếm tỷ trọng 49,7%; mức lãi suất trên 15%/năm chiếm tỷ trọng 22,7%.

Như vậy, dư nợ có lãi suất trên 15%/năm đã giảm khoảng 71% so với tỷ trọng trước ngày 15/7/2012 và giảm thêm 1,9% so với ngày 16/8/2012. Trong đó, lãi suất giảm mạnh nhất ở nhóm 5 ngân hàng thương mại nhà nước (có tỷ trọng dư nợ cho vay với mức lãi suất trên 15%/năm là 5,8%), giảm khoảng 91% so với tỷ trọng trước ngày 15/7/2012.

VGP News

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn