Giữ nguyên giá xăng dầu

Cập nhật ngày: 12/09/2012 08:25:59

Liên Bộ Tài chính - Công Thương thống nhất chỉ đạo: không tăng, giữ ổn định giá bán lẻ tất cả các chủng loại xăng, dầu như hiện hành và tạm thời không tính lợi nhuận định mức cho doanh nghiệp.

Trong thông báo phát đi chiều 11/9, Liên Bộ Tài chính - Công Thương cho biết các cơ quan chức năng đã cân nhắc các giải pháp tài chính để điều hành kinh doanh xăng dầu, thực hiện nhất quán quan điểm điều hành kinh doanh xăng dầu theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, đảm bảo hài hòa lợi ích của người tiêu dùng và doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu; trên cơ sở nguyên tắc tính toán giá cơ sở theo các quy định hiện hành.

Liên Bộ Tài chính - Công Thương đã họp và thống nhất chỉ đạo điều hành kinh doanh xăng dầu theo hướng không tăng, giữ ổn định giá bán lẻ tất cả các chủng loại xăng, dầu như hiện hành.

Đồng thời, sử dụng các công cụ tài chính để giữ ổn định giá xăng, dầu trong nước, thuế suất thuế nhập khẩu xăng dầu được điều chỉnh giảm 2% (Thông tư số 148/2012/TT-BTC ngày 11/9/2012).

Cụ thể, thuế suất thuế nhập khẩu với dầu diesel giảm từ 10% xuống 8%, với dầu mazut, dầu hoả giảm từ 12% xuống 10%. Thuế suất thuế nhập khẩu xăng giữ như quy định hiện hành là 12% .

Liên Bộ cũng cho phép các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối được sử dụng Quỹ Bình ổn giá tính cho lượng xăng, dầu thực tế bán ra ở nhiệt độ thực tế đối với các mặt hàng xăng, dầu để bù đắp chênh lệch giữa giá cơ sở và giá bán hiện hành. Cụ thể, trích Quỹ Bình ổn giá cho xăng là 500 đồng/lít; dầu diesel, dầu hoả, dầu mazut là 500đồng/lít, kg (tăng mức sử dụng Quỹ Bình ổn giá 200 đồng/lít,kg từ 300 đồng/lít lên 500 đồng/lít). Thời điểm thực hiện sử dụng Quỹ Bình ổn giá từ 20 giờ ngày 11/9/2012.

Liên Bộ cũng cho rằng, lợi nhuận định mức của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, theo quy định tại Nghị định 84/2009/NĐ-CP và các quy định hiện hành là 300 đồng/lít,kg. Trong điều kiện hiện nay, Liên Bộ quyết định tạm thời chưa tính lợi nhuận định mức này để chia sẻ cho người sản xuất và người tiêu dùng.

VGP News

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn