Việc bổ nhiệm thực hiện đúng quy trình, công khai minh bạch

Cập nhật ngày: 16/09/2013 05:13:09

Chúng tôi đã nhận được đơn (không ký tên) của giáo viên Trường THCS Kim Hồng, TP. Cao Lãnh phản ánh với nội dung Ban giám hiệu Trường THCS Kim Hồng và Phòng Giáo dục - Đào tạo TP.Cao Lãnh có hành vi dung túng ông Trần Văn Phú không có bằng A Tin học, bằng A Anh Văn mà bổ nhiệm vào Ban Giám hiệu của trường, giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng...

Tuy là đơn nặc danh nhưng vụ việc trên cũng được Phòng Giáo dục - Đào tạo TP. Cao Lãnh trả lời như sau:

Trường hợp ông Trần Văn Phú được Phòng Giáo dục - Đào tạo TP Cao Lãnh bổ nhiệm lần đầu, nhiệm kỳ 5 năm kể từ năm 2007 giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường THCS Tân Thuận Đông. Do ông Trần Văn Phú làm đơn xin chuyển về gần nhà để tiện công tác, nên Phòng Giáo dục - Đào tạo đã quyết định bổ nhiệm ông Trần Văn Phú lần hai, giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường THCS Kim Hồng, nhiệm kỳ 5 năm kể từ năm 2007.

Đến tháng 1/2012, ông Trần Văn Phú hết nhiệm kỳ, Phòng Giáo dục - Đào tạo đã đến trường lấy phiếu tín nhiệm, kết quả có 64/74 phiếu tín nhiệm, đạt tỷ lệ hơn 86%, nên Phòng Giáo dục - Đào tạo bổ nhiệm lại ông Trần Văn Phú giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường THCS Kim Hồng, nhiệm kỳ 5 năm cho đến nay.

Căn cứ công văn số 630/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 16/2/2012 của Bộ Giáo dục - Đào tạo về việc hướng dẫn đánh giá xếp loại Phó Hiệu trưởng các trường mầm non, phổ thông và Phó Giám đốc Trung tâm giáo dục thường xuyên; Thông tư số 29/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009 của Bộ Giáo dục - Đào tạo về việc ban hành quy định chuẩn Hiệu trưởng trường THCS, trường THPT và trường THPT có nhiều cấp học, tại Tiêu chí 10 quy định về năng lực ngoại ngữ và ứng dụng công nghệ thông tin, điểm a quy định là sử dụng được ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc (đối với Hiệu trưởng công tác tại trường dân tộc nội trú, vùng cao, vùng dân tộc thiểu số); điểm b quy định sử dụng được công nghệ thông tin trong công việc. Theo đó, quy định trên không bắt buộc người được bổ nhiệm phải có bằng A Tin học, bằng A Anh Văn.

Như vậy, việc bổ nhiệm trên, Phòng Giáo dục - Đào tạo cũng như Ban Giám hiệu Trường THCS Kim Hồng đã thực hiện đúng quy trình, công khai minh bạch, không có sự dung túng đối với ông Trần Văn Phú.

Về nội dung phản ánh cho rằng bổ nhiệm ông Trần Thạnh Hưng (cháu bà Võ Thị Kim Hằng - Phó Hiệu trưởng trường) làm Chủ tịch công đoàn trong khi ông mới về trường chưa được 5 năm, làm mọi người ngạc nhiên là không có cơ sở. Chức danh Chủ tịch Công đoàn của ông Trần Thạnh Hưng là do tập thể bầu chọn thông qua Đại hội Công đoàn cơ sở của Trường THCS Kim Hồng, chứ không do bổ nhiệm.

Phòng BĐTL

Gửi bình luận của bạn