Khuyến khích các trường tổ chức khai giảng vào ngày 5/9

Cập nhật ngày: 07/07/2014 04:16:00

UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch số 581 về thời gian năm học 2014-2015 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, hệ giáo dục mầm non tựu trường vào ngày 25/8/2014; giáo dục phổ thông tựu trường vào ngày 11/8; giáo dục thường xuyên tựu trường vào ngày 18/8 và khai giảng năm học trong khoảng thời gian từ ngày 30/8 đến 5/9; khuyến khích các trường tổ chức khai giảng vào Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường 5/9.

Học kỳ I, hệ giáo dục mầm non có 18 tuần thực học (từ ngày 1/9/2014 đến 2/1/2015); giáo dục tiểu học từ ngày 18/8/2014 đến 2/1/2015 (18 tuần); giáo dục trung học (cấp THCS và cấp THPT) từ ngày 18/8/2014 đến 2/1/2015, gồm 19 tuần thực học và kiểm tra học kỳ, thời gian còn lại dành cho các hoạt động giáo dục khác; giáo dục thường xuyên từ 25/8/2014 đến 28/12/2014, (16 tuần).

Học kỳ II, giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học có 17 tuần thực học; giáo dục trung học (cấp THCS và cấp THPT) có 18 tuần thực học và kiểm tra học kỳ, thời gian còn lại dành cho các hoạt động giáo dục khác và nghỉ Tết; lớp 12 cấp THPT, nhà trường có kế hoạch tăng tiết học hàng tuần để hoàn thành chương trình năm học trước ngày 28/3/2015; giáo dục thường xuyên có 16 tuần thực học và kiểm tra, riêng lớp 12 giáo dục thường xuyên cấp THPT hoàn thành chương trình năm học trước ngày 28 tháng 3 năm 2015.

Ngày kết thúc năm học, hệ giáo dục mầm non và giáo dục phổ thong 30/5/2015; giáo dục thường xuyên 23/5/2015. Thi tốt nghiệp THPT năm học 2014-2015 sẽ diễn ra vào các ngày 2, 3 và 4/6/2015.

MT

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn