Hiệu quả từ phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”

Cập nhật ngày: 06/10/2022 06:00:31

ĐTO - Thời gian qua, Liên đoàn Lao động tỉnh đã chỉ đạo các cấp Công đoàn (CĐ) trên địa bàn nghiêm túc triển, khai thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 – 2025 theo Quyết định số 733 ngày 14/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, các cấp CĐ phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị tuyên truyền, cụ thể hóa phong trào thi đua, đồng thời xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện phong trào phù hợp với điều kiện thực tế, nhiệm vụ chính trị, đặc thù của cơ quan, đơn vị. Đặc biệt, phối hợp xây dựng, ban hành quy định, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị về văn hóa công sở; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, công khai, minh bạch, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết công việc tại cơ quan, đơn vị, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.


Viên chức Báo Đồng Tháp hưởng ứng phong trào "Vệ sinh cơ quan vào ngày thứ Sáu"

Với điều kiện thực tế, nhiệm vụ chính trị, đặc thù từng cơ quan, đơn vị để xây dựng, ban hành kế hoạch thực hiện phong trào cho phù hợp. Trong đó, đưa ra các giải pháp đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, những việc làm thiết thực đảm bảo kỷ cương, kỷ luật hành chính, sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc. Tích cực tuyên truyền, động viên cán bộ, công chức, viên chức (CB,CC,VC) thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng người CB,CC,VC “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các cấp CĐ trong tỉnh tích cực tham gia xây dựng và thực hiện chính sách, pháp luật theo chức năng, nhiệm vụ đảm bảo kịp thời, chất lượng, hiệu quả. Các chương trình, kế hoạch của cơ quan, đơn vị đều được CĐ tham gia góp ý, xây dựng và thực hiện đồng bộ. CĐ tham gia xây dựng và thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở theo Nghị định số 04 ngày 9/1/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; thường xuyên giám sát, phản biện các sai phạm trong quá trình thực thi công vụ.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương có sự phối hợp chặt chẽ trong tổ chức triển khai, thực hiện các nhiệm vụ trong kế hoạch cải cách hành chính (CCHC); tham mưu ban hành Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2021 - 2025, giai đoạn 2021 - 2030; Đề án tuyên truyền CCHC giai đoạn 2021 - 2025; Kế hoạch cải thiện Chỉ số CCHC địa phương; Kế hoạch cải thiện sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS). Thủ tục hành chính theo từng lĩnh vực luôn được niêm yết bản giấy tại bộ phận một cửa của các cơ quan, đơn vị, địa phương đúng quy định; công khai rộng rãi trên Trang thông tin điện tử và được kết nối với Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh để các tổ chức, cá nhân dễ dàng tiếp cận, tra cứu thực hiện thủ tục khi có nhu cầu; minh bạch quy trình tiếp nhận, xử lý công việc; thường xuyên rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, đảm bảo không phát sinh thêm thủ tục hành chính ngoài quy định. Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, điều hành được cơ quan, đơn vị và địa phương quan tâm, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, cải tiến môi trường làm việc. CB,CC,VC được trang bị máy tính (đạt 100%) và đều được kết nối Internet, sử dụng thư điện tử trong công việc tại các cơ quan, đơn vị. Hay việc xây dựng môi trường làm việc văn minh, xanh - sạch - đẹp đã được các cơ quan, đơn vị, địa phương xác định là một trong những tiêu chí quan trọng của xây dựng nếp sống văn hóa, lành mạnh.

CĐ phối hợp với cơ quan, đơn vị, địa phương thường xuyên tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao ý thức tự giác, thúc đẩy các hành động tích cực của đội ngũ CB,CC,VC trong thực hiện và đề xuất các giải pháp về bảo vệ môi trường, hình thành các hoạt động văn hóa công sở hiệu quả như: Quốc kỳ, Quốc huy được đảm bảo đúng tiêu chuẩn về kích thước, màu sắc; “Góc thư giãn”; “Vệ sinh cơ quan ngày thứ Sáu”, “Xanh hóa không gian làm việc”... Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị còn tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua về “Bảo vệ môi trường”, “Nói không với rác thải nhựa”; thực hành tiết kiệm năng lượng, điện nước, văn phòng phẩm, góp phần xây dựng mối quan hệ hài hòa giữa cơ quan quản lý nhà nước với công dân, doanh nghiệp, tạo nên nét đẹp văn hóa của một nền hành chính hiện đại, vì Nhân dân phục vụ.

Nhìn chung, phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” diễn ra sôi nổi, rộng khắp từ tỉnh đến cơ sở. Các cơ quan, đơn vị thực hiện bài bản, có kế hoạch, chỉ tiêu cụ thể, đảm bảo tính khả thi, lan tỏa trong đời sống xã hội. Nội dung phát động thi đua đa dạng, rõ ràng, cụ thể, luôn gắn với nhiệm vụ chính trị được giao của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Hình thức triển khai thực hiện phong trào thi đua phong phú, thu hút được sự tham gia, hưởng ứng đông đảo của CB,CC,VV. Đây là động lực để các cơ quan, đơn vị, địa phương, đội ngũ CB,CC,VC nỗ lực trong thời gian tới, đưa phong trào ngày càng đi vào chiều sâu, đảm bảo tính liên tục, thường xuyên, tiếp tục xây dựng hình ảnh đội ngũ CB,CC,VC tận tụy, gương mẫu, chuyên nghiệp, kỷ cương, trách nhiệm, tận tình, thân thiện, vì dân phục vụ đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội trong tình hình mới.

DŨNG CHINH

Gửi bình luận của bạn