Hơn 140 mô hình hiệu quả trong xây dựng môi trường văn hóa cơ sở

Cập nhật ngày: 28/08/2023 11:56:40

ĐTO - Thông tin trên được báo cáo tại Hội nghị Cán bộ văn hóa toàn quốc, do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) tổ chức vào sáng ngày 28/8, tại Hà Nội. Hội nghị được trực tuyến đến 63 điểm cầu các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL chủ trì tại điểm cầu Trung ương. Tại điểm cầu UBND tỉnh Đồng Tháp, đại diện lãnh đạo Sở VH,TT&DL, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Khuyến học tỉnh, Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố tham dự.


Các đại biểu tham dự tại điểm cầu UBND tỉnh Đồng Tháp

Theo Bộ VH,TT&DL, với phương châm “Quyết liệt hành động - Khát vọng cống hiến”, từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến nay, toàn ngành VH,TT&DL tập trung thực hiện các nhiệm vụ được xác định trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Chú trọng triển khai nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy phát triển du lịch; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Đến nay, cả nước có hơn 140 mô hình hoạt động hiệu quả trong xây dựng môi trường văn hóa cơ sở được triển khai. Tiêu biểu như các mô hình: bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể; nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở; xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và phong trào khuyến học, khuyến tài…

Tại hội nghị, đại biểu các điểm cầu được nghe lãnh đạo các Sở VH,TT&DL tỉnh, thành phố trình bày tham luận chia sẻ cách làm hay, mô hình hiệu quả trong triển khai nhiệm vụ tại địa phương. Trong đó, tập trung vào các nội dung: xây dựng mô hình “Làng văn hóa kiểu mẫu”; giải pháp đầu tư, xây dựng và hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở gắn với bảo tồn giá trị di sản; vận động đồng bào có đạo và Nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động thông qua các hoạt động thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ tại các khu công nghiệp, khu chế xuất…

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh, hội nghị là một hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 78 năm ngày truyền thống ngành Văn hóa (28/8/1945 - 28/8/2023). Đồng thời đánh giá những kết quả nổi bật, nhìn nhận điểm còn hạn chế và đề ra giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới. Trên cơ sở đó, đồng chí Nguyễn Văn Hùng đề nghị toàn ngành VH,TT&DL tiếp tục triển khai hiệu quả Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị văn hóa toàn quốc và Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030. Đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ được giao tại các chiến lược phát triển ngành VH&TT&DL đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, bảo đảm tiến độ, chất lượng; chủ động tăng cường, mở rộng các hoạt động giao lưu, hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực VH,TT&DL; hoàn thiện hệ thống pháp luật về xây dựng môi trường văn hóa cơ sở lành mạnh; duy trì, nâng chất các hoạt động thể dục, thể thao, nâng cao sức khỏe, đời sống tinh thần cho người dân… đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

P.L

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn