Phát triển văn hóa đọc trong gia đình hội viên, phụ nữ ở cộng đồng dân cư

Cập nhật ngày: 11/05/2023 06:04:25

ĐTO - “Sách mở rộng trước mắt tôi những chân trời mới” - Câu nói của người xưa như vẫn còn nguyên giá trị cho đến ngày hôm nay. Việc đọc sách của các gia đình đang dần trở thành một thói quen tích cực trong đời sống văn hóa tinh thần, nâng cao dân trí, cải thiện cuộc sống ngày một tốt đẹp hơn. Cụ thể hóa Đề án văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) các cấp trong tỉnh tuyên truyền phát triển văn hóa đọc trong gia đình nói chung và cán bộ, hội viên, phụ nữ nói riêng ở cộng đồng dân cư.


Các em học sinh tham gia đọc sách tại Thư viện cộng đồng Ba Tấn (xã Tân Quy Tây, TP Sa Đéc)

Hội LHPN tỉnh quan tâm chỉ đạo, triển khai đến các cấp Hội đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên, phụ nữ về chủ trương phát triển văn hóa đọc, đặc biệt chú trọng phát triển văn hóa đọc trong gia đình, hội viên, phụ nữ, góp phần xây dựng xã hội học tập. Các cấp Hội chủ động lồng ghép phong trào gia đình đọc sách vào phong trào, cuộc vận động như: “Hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình Việt Nam ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh”, “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” theo từng giai đoạn và hàng năm.

Chị Nguyễn Thị Hạnh ngụ khóm Mỹ Thuận, phường Mỹ Phú (TP Cao Lãnh), cho biết: “Gia đình tôi thường đọc sách, nhất là các cháu trong gia đình, do vậy, tôi hay mua hoặc hỏi ý các con thích đọc loại sách gì. Ngoài sách giáo khoa, tôi luôn nhắc nhở, khuyến khích các con đọc nhiều loại sách khác nhau giúp mở mang hiểu biết. Phải đọc nhiều để kết nối với xã hội, cộng đồng, nhất là đáp ứng đời sống tinh thần được vui tươi, khỏe mạnh...”. Song song với công tác tuyên truyền, các chi, tổ Hội phụ nữ ở địa bàn dân cư thường chọn các sách, báo có thông tin phù hợp, thiết thực, lồng ghép vào các buổi sinh hoạt định kỳ nhằm hỗ trợ hội viên, phụ nữ tự đọc, tự học, tự nghiên cứu... Qua đó, từng bước hình thành và phát triển văn hóa đọc trong gia đình và cộng đồng, nâng cao dân trí, giáo dục, bồi dưỡng nhân cách, tâm hồn, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc; đặc biệt là xây dựng văn hóa và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo.

Theo Hội LHPN tỉnh, tiếp tục thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh, Hội LHPN tỉnh phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thư viện tỉnh tổ chức nhiều hoạt động thúc đẩy phát triển văn hóa đọc sách trong cộng đồng như: cuộc thi đọc sách viết cảm nhận với chủ đề “Vì một xã hội bình đẳng và hạnh phúc”; tham gia mô hình trải nghiệm gia đình đọc sách, tham gia cuộc thi cảm nhận “Sách và cuộc sống”; hưởng ứng “Tuần lễ học tập suốt đời và Ngày Sách Việt Nam”, xây dựng mô hình “Công dân học tập”... góp phần nâng cao nhận thức của người dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc đọc sách, hướng tới xây dựng và phát triển văn hóa đọc. Các cấp Hội cơ sở quản lý, khai thác hiệu quả gần 240 tủ sách hiện có với nhiều đầu sách liên quan đến các lĩnh vực của đời sống xã hội, xây dựng gia đình hạnh phúc, hỗ trợ hội viên cập nhật thông tin để nâng cao kiến thức. Đồng thời tiếp tục phối hợp duy trì động của các mô hình: Câu lạc bộ khuyến học, Câu lạc bộ phụ nữ với pháp luật, Tổ phụ nữ học tập... đưa hoạt động đọc sách trở thành một trong những nét đẹp độc đáo của Đất Sen hồng.

Định hướng phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, nhất là gia đình cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia đọc sách, Hội LHPN các cấp tăng cường công tác tuyên truyền đến cán bộ, hội viên, phụ nữ nâng cao nhận thức vai trò và lợi ích của sách, việc đọc sách để phát triển tư duy, phẩm chất đạo đức, xây dựng phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng. Phát động gia đình đọc sách, xây dựng “Tủ sách gia đình” thông qua các buổi sinh hoạt định kỳ, trên nhóm Zalo, trang thông tin điện tử của Hội, gắn với học tập và làm theo theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các phong trào thi đua của Hội. Đồng thời chỉ đạo Hội cơ sở duy trì quản lý và khai thác hiệu quả các tủ sách hiện có, thường xuyên cập nhật các đầu sách liên quan đến các lĩnh vực của đời sống xã hội, xây dựng gia đình hạnh phúc; duy trì và nhân rộng các mô hình tủ sách hoạt động có hiệu quả trên địa bàn dân cư.

NGỌC TÂM

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn