Quy định khung tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”

Cập nhật ngày: 05/02/2024 05:32:08

http://baodongthap.com.vn/database/video/20240205053252dt4-2.mp3

 

ĐTO - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 86/2023/NĐ-CP ngày 7/12/2023 quy định về khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa” (tại tỉnh Đồng Tháp là khóm, ấp văn hóa), “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”.


Buổi họp bình xét gia đình văn hóa tại Ấp 1, xã Mỹ Quí, huyện Tháp Mười

Theo đó, danh hiệu “Gia đình văn hóa” được đánh giá dựa trên 3 tiêu chuẩn: gương mẫu chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua lao động, sản xuất, học tập, bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội của địa phương; gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh, thường xuyên gắn bó, đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ trong cộng đồng và 15 tiêu chí: thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, tang, lễ hội; đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy...

Đối với danh hiệu “Thôn, tổ dân phố văn hóa” được đánh giá với khung tiêu chuẩn gồm: 5 tiêu chuẩn (đời sống kinh tế ổn định và phát triển; đời sống văn hóa, tinh thần lành mạnh phong phú; môi trường an toàn thân thiện, cảnh quan sạch đẹp; chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có tinh thần đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng) và 22 tiêu chí (tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo thấp; nhà văn hóa, sân thể thao, điểm đọc sách phục vụ cộng đồng...).

Đồng thời, Chính phủ cũng ban hành thêm 1 danh hiệu mới là “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”, khung tiêu chuẩn gồm: 5 tiêu chuẩn (thực hiện tốt các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được giao; đời sống kinh tế ổn định, phát triển; đời sống văn hóa, tinh thần lành mạnh; môi trường an toàn, lành mạnh; chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước) và 19 tiêu chí (tỷ lệ hộ nghèo đa chiều thấp hơn mức trung bình của địa phương; thiết chế văn hóa, thể thao đảm bảo...).

Ngoài ra, hồ sơ, trình tự, thủ tục xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa” được điều chỉnh, thay đổi phù hợp với tình hình thực tế hiện nay. Một số điểm mới trong công tác bình xét như: công khai thông báo danh sách các hộ gia đình đủ điều kiện công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa” trên bảng tin hoặc niêm yết trụ sở làm việc của khóm, ấp (hoặc hình thức khác) thay thế cho các cuộc họp bình xét ở Tổ Nhân dân tự quản; việc công nhận và khen thưởng các danh hiệu văn hóa không bị giới hạn bởi tỷ lệ phần trăm, hộ gia đình, đơn vị nào được công nhận danh hiệu là được khen thưởng theo quy định tại Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng.

Nghị định số 86 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/1/2024 và thay thế Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ.

Tài Linh

Gửi bình luận của bạn