Xây dựng thế hệ trẻ Đất Sen hồng phát triển toàn diện

Cập nhật ngày: 23/05/2024 10:31:20

http://baodongthap.com.vn/database/video/20240523103311dt2-6.mp3

 

ĐTO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI đã xây dựng, triển khai Nghị quyết số 06 “Về xây dựng văn hóa và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo” (viết tắt là Nghị quyết số 06). Một trong những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm mà Nghị quyết số 06 hướng đến là xây dựng con người Đồng Tháp, nhất là thế hệ trẻ phát triển toàn diện với các phẩm chất tốt đẹp của con người Việt Nam. Phát huy tinh thần Nghị quyết 06, Tỉnh đoàn đã ban hành kế hoạch thực hiện bằng nhiều giải pháp cụ thể, góp phần giáo dục các giá trị lịch sử, văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam nói chung và người Đồng Tháp nói riêng phát triển toàn diện, đậm nét nghĩa tình, năng động, sáng tạo.


Đoàn viên, thanh niên, người dân huyện Tân Hồng cùng “Chiến sĩ thanh niên tình nguyện” của Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh) tham gia Chiến dịch tình nguyện “Mùa hè xanh” năm 2023 tại huyện biên giới

Với tổng số thanh niên chiếm khoảng 17% dân số, những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tập trung tuyên truyền, giáo dục truyền thống, giá trị lịch sử văn hóa cho thanh niên, đổi mới nội dung, phương thức theo hướng ứng dụng công nghệ thông tin, trực quan, sinh động thu hút sự quan tâm của đông đảo thanh niên thông qua các nền tảng số (website Tỉnh đoàn, mạng xã hội trang Fanpage Tuổi trẻ Đất Sen hồng...) với hàng chục ngàn lượt đoàn viên, thanh niên, hội viên tiếp cận theo dõi. Đồng thời, các cấp bộ Đoàn, Hội trong tỉnh tổ chức tốt chương trình hoạt động giáo dục kỹ năng ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khóa, sinh hoạt chi đoàn, tổ chức nói chuyện chuyên đề, hội thi về nội dung giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa, quảng bá hình ảnh tỉnh Đồng Tháp mang lại nhiều kết quả tích cực.


Đại diện lãnh đạo Tỉnh đoàn (bên phải) và đại diện Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Dinh Bà tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Tân Hồng

Hưởng ứng các công trình, phần việc do Trung ương Đoàn, Tỉnh đoàn phát động, tuổi trẻ Đất Sen hồng tích cực hưởng ứng gắn với thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 06 của Tỉnh ủy khóa XI. Nổi bật, trên lĩnh vực “Tuổi trẻ sáng tạo”, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh nhiệt tình tham gia đăng tải các ý tưởng trên Ngân hàng ý tưởng sáng tạo Trung ương Đoàn với nhiều sáng kiến, giải pháp sáng tạo được áp dụng trong thực tiễn. Đến nay, toàn tỉnh có 16.600 ý tưởng, giải pháp, sáng kiến do thanh thiếu nhi hiến kế, thực hiện áp dụng trong các mặt học tập, lao động, công tác và có gần 900 ý tưởng, sáng kiến được tổ chức Đoàn hỗ trợ hiện thực hóa. Nhất là ứng dụng chuyển đổi số trong sản xuất kinh doanh, tổ chức hướng dẫn người dân sử dụng các ứng dụng nền tảng số Đồng Tháp như: e-Đồng Tháp, Y tế Đồng Tháp, VneID, VSSID, hướng dẫn đăng ký tài khoản và sử dụng dịch vụ công trực tuyến.


Phong trào văn hóa - văn nghệ, góp phần xây dựng thế hệ trẻ Đất Sen hồng phát triển toàn diện, đậm nét nghĩa tình, năng động và sáng tạo

Nhằm tiếp tục phát huy những giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Đồng Tháp phát triển toàn diện, đậm nét nghĩa tình, năng động, sáng tạo, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và tuyên truyền, quán triệt Chỉ thị số 42 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ đến năm 2025. Cũng như thực hiện tốt Quyết định số 311 ngày 5/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng giai đoạn 2022 - 2030”.

Phát huy các phong trào hành động của Đoàn trong xây dựng văn hóa và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo phù hợp với thực tiễn địa phương, đơn vị. Trong đó, chú trọng tuyên truyền, giáo dục về văn hóa thông qua các hoạt động bảo tồn các di sản văn hóa phi vật thể, giá trị truyền thống dân tộc, ngày lễ lớn trong năm... lồng ghép vào các nội dung sinh hoạt hàng tháng của tổ chức Đoàn, Hội. Đồng thời, các cấp bộ Đoàn chủ động tham mưu cấp ủy, phối hợp chính quyền địa phương trong việc sử dụng các thiết chế văn hóa, thể thao, đặc biệt ở nông thôn để tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao sôi nổi, nhằm phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của người dân, trong đó có thế hệ trẻ.

DŨNG CHINH

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn